Závěr (9/9)

10. října 2009 v 13:37 | sagan (zavináč) email (tečka) cz |  Homeopatie
Homeopatie je založena na 200 let starých poznatcích doby, kdy lékařství ještě nebyla věda, ale umění. Homeopati měli 200 let, aby předvedli účinky těchto svých přípravků a selhali. Výrobní postupy zůstaly nezměněné od doby, kdy Samuel Hahnemann homeopatii na chybných základech vymyslel. Znakem vědy je rozvoj a pokrok. Jako typická pseudověda se homeopatie od svého vzniku nevyvíjela.
 

Lékaři a homeopati (8/9)

10. října 2009 v 13:37 | sagan (zavináč) email (tečka) cz |  Homeopatie
Vlídný přístup lékaře plný pochopení a empatie často typickým lékařům chybí. Důležitou částí homeopatické léčby je právě konzultace. Hned se vám alespoň z části uleví, když s vámi lékař pohovoří o vašich problémech, pozorně vám naslouchá, vy se ptáte, co máte jíst, jak spát, jak překonat obavy z nemoci, a obvykle dostanete určité rady, které vám rychle dodají lepší pocit.


Homeopatika v klinických studiích (7/9)

10. října 2009 v 13:36 | sagan (zavináč) email (tečka) cz |  Homeopatie
Pokusili jsme se přijít na podstatu homeopatie a dramaticky jsme selhali. Možná jsme ale přeskočili důležitější otázku. Jaké máme důkazy, že homeopatika mají účinek na zdraví člověka?
 


Fyzikální podstata homeopatie (6/9)

10. října 2009 v 13:36 | sagan (zavináč) email (tečka) cz |  Homeopatie
Homeopati stále hledají princip, na němž by byla účinnost homeopatie založena. Hovoří o vibracích, informacích, kvantové homeopatii, biofotonech, bioinformaci a dalších neexistujících biověcech. Účelem všech těchto "hypotéz" je navodit dojem, že fyzikální základy homeopatie jsou stejně vědecké jako základy klasické medicíny. Autoři těchto prací se ve fyzice ani povrchně nevyznají, natož pak aby byli schopni vnikat do podstaty jednotlivých dějů a faktů skrývajících se za odbornými termíny. To jim však nezabrání je používat.

Homeopatický lékopis (5/9)

10. října 2009 v 13:36 | sagan (zavináč) email (tečka) cz |  Homeopatie
Aby byla zajištěna bezpečnost a vlastnosti léčiv distribuovaných obyvatelstvu, musí být složení každého léku schváleno Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) a zaneseno v normativně definovaném dokumentu, kterému se říká lékopis (Pharmacopoeia). Česká republika, stejně jako celá Evropská unie, má homeopatický lékopis a homeopatické přípravky řadí podle právní definice slova mezi léky.

Vědci hledají podstatu homeopatie (4/9)

10. října 2009 v 13:36 | sagan (zavináč) email (tečka) cz |  Homeopatie
Francouzský imunolog Jacques Benveniste (1935-2004) učinil vynikající pokrok v řadě nových poznatků na poli alergologie. Zkoumal především aktivaci určitého druhu krevních buněk (basofilů) při reakci na alergen. Vyvinul tak způsoby testování na různé druhy alergií u lidí. Kontroverzní se ale stala jeho práce zveřejněná v prestižním přírodovědném časopise Nature v roce 1988, která se týkala homeopatie.
Francouzský imunolog Jacques Benveniste.

Principy homeopatie (3/9)

10. října 2009 v 13:36 | sagan (zavináč) email (tečka) cz |  Homeopatie
Výroba homeopatického preparátu je založena na léčení podobného podobným (zákonu podobnosti), principu nekonečného ředění (infinitezimálních dávek) a protřepávání preparátu (dynamizaci). Tyto preparáty jsou tak zředěné, že obvykle již neobsahují ani jedinou molekulu účinné látky (mateční tinktury) a přesto se po jejich požití mnoho lidí uzdravilo. Homeopatie mnohdy pomohla tam, kde farmaka selhala.

Historické souvislosti (2/9)

10. října 2009 v 13:36 | sagan (zavináč) email (tečka) cz |  Homeopatie
Dějiny nám ukazují, že mnoho starověkých léčitelů pracovalo na základě chybných předpokladů, ale s kladným účinkem na pacienta. Například lidem s bolestí hlavy byly navrtávány otvory do lebky, aby z ní unikli zlí duchové (trepanace). Jak dnes víme, žádní zlí duchové se do lebky nemohou dostat, jelikož ani neexistují. Přesto ale bolesti hlavy v určitých případech po trepanaci polevily, protože se snížil nitrolebeční tlak.
Trepanovaná lebka.

Úvod do homeopatie (1/9)

10. října 2009 v 13:35 | sagan (zavináč) email (tečka) cz |  Homeopatie
Homeopatie je jedno z největších medicínských mystérií. Od jejího prvního použití před dvěma sty lety byla mnohokrát vychvalována a mnohokrát zatracována. Čistě přírodní homeopatické léky používají milióny lidí po celém světě. Jaké jsou poslední poznatky vědy a důkazy podporující ozdravné účinky homeopatie?

Hemoglobin v rostlinách

29. srpna 2009 v 12:11 | sagan (zavináč) email (tečka) cz |  Stvoření a evoluce
Molekula bílkoviny hemoglobin je nejznámější svojí schopností vázat kyslík do lidské krve v plicích a přenášet ho do ostatních tělních tkání. Navzdory očekávání však hemoglobin najdeme i v rostlinách.Proč máme rádi hudbu?

18. března 2009 v 21:06 | sagan (zavináč) email (tečka) cz |  Duše a vědomí
Hudbu dnes bereme jako samozřejmost, setkáváme se s ní snad na každém kroku, je všude. Určitou hudbu jsme zvyklí poslouchat současně s prováděním jiných činností. Některým melodiím jsme ale schopni se plně oddat, a ty pak mají tu moc přivodit nám různé pocity. Vzrušení, strach, rozechvění, radost, uklidnění. Některé lidi může dovést až k slzám.


Neinteligentní design

13. února 2009 v 21:59 | sagan (zavináč) email (tečka) cz |  Náboženství
V předchozím článku jsme hovořili o některých fascinujících vlastnostech živých organismů, které mohou poukazovat, že život neprošel evolucí, nýbrž zvláštnost a odlišnost života od ostatní přírody musela být zanesena inteligentním stvořitelem. Následující text obsahuje snímky explicitně vyjadřující různé odlišnosti tělesné stavby některých lidí od obecné populace, domněle navržené inteligentním designérem podobně jako tyto kapesní hodinky. Proto pokud nechcete tyto fotografie vidět, nečtěte dále.

Čeká vás ráj nebo peklo?

25. ledna 2009 v 12:28 | sagan (zavináč) email (tečka) cz |  Duše a vědomí
Výjimečnou součástí ošetření pacientů s nejtěžší podobou schizofrenie je přeříznutí corpus callosum, které spojuje levou a pravou mozkovou polokouli. Můžeme tak studovat obě mozkové hemisféry. Bude mít třeba jedna polovina ráda brunety a druhá blondýny?


Mám svobodnou vůli?

24. ledna 2009 v 22:16 | sagan (zavináč) email (tečka) cz |  Duše a vědomí
Byla nám dána svobodná duše? Pokud bychom neměli svobodnou vůli, byli bychom nezodpovědní za své činy? Bylo by pak správné zavírat lidi do vězení?
Jak se rozhodnu? Jaký další krok zvolím?


Život po smrti

24. ledna 2009 v 22:11 | sagan (zavináč) email (tečka) cz |  Duše a vědomí
Co se stane, když člověk nebo jiný živočich zemře? Přežije z něj nějaká jeho část? Tělo po smrti vypadá, jako by z něj vyprchala jiskra života, esence života (životní elán, fr. élan vital), či duše -- a zůstalo jen tělo.


Co jsem, co utváří mé „já“?

24. ledna 2009 v 22:07 | sagan (zavináč) email (tečka) cz |  Duše a vědomí
Toto je pátrání po sobě sama. Dosud nemáme jednotnou teorii vědomí. V současné době jsme na tom s poznatky o vědomí asi tak daleko, jako na začátku 19. století s poznatky o elektromagnetismu. Počátkem 19. století bylo známo mnoho jevů z oblasti elektřiny a magnetismu, bylo patrné, že mnoho z nich spolu souvisí, ale nikdo nevěděl přesně jak. Až do roku 1864, kdy James Clerk Maxwell popsal obecnou teorii elektromagnetismu, která všechny jevy z této oblasti dokáže vysvětlit na základě několika základních jednoduchých poznatků. Co se týče lidského vědomí, máme i přes naše neúplné znalosti rovněž mnoho poznatků, které odhalují vědomí z mystické mlhy a ukazují nám, že je založeno na pozorovatelných vlastnostech přírody.


Astrální cestování, opuštění těla (OBE)

24. ledna 2009 v 21:46 | sagan (zavináč) email (tečka) cz |  Duše a vědomí
Dalajlama požádal buddhistické mnichy zkušené v meditaci, aby propůjčili své mozky k neurobiologickému výzkumu (Richard Davidson, Antoine Lutz). Mniši se ponořili do meditace a aktivita jejich mozku byla počítačově sledovaná metodou funkcionální magnetické rezonance (fMRI, "tunel"). Podobné měření bylo provedeno s modlícími se františkánskými jeptiškami (Andrew Newberg). Pro porovnání podstoupili stejné měření také lidé, kteří byli pouze krátce poučeni s meditačními technikami před vlastním měřením.


Zážitky blízkosti smrti

24. ledna 2009 v 21:40 | sagan (zavináč) email (tečka) cz |  Duše a vědomí
Co se děje s naší duší po smrti? Budeme provedeni panoramatickým přehledem důležitých událostí svého života od dětství až po smrt. Budeme putovat tunelem a směřovat na velice pěkné prozářené místo plné míru, radosti a harmonie se světelnou postavou na konci. Setkáme se zde se zemřelými přáteli?


Proč se v evoluci objevilo vědomí?

24. ledna 2009 v 21:22 | sagan (zavináč) email (tečka) cz |  Duše a vědomí
Kdy se v průběhu evoluce objevila subjektivní mysl?

Mají zvířata vědomí?

24. ledna 2009 v 21:11 | sagan (zavináč) email (tečka) cz |  Duše a vědomí
Mají vědomí formy života jiné než člověk? Mají také ostatní živočichové vědomí sebe sama? Výraz pro živočišnou říši (animalia) pochází z latinského slova anima, které znamená "dech života" neboli duše. Aristotelés napsal v "De Anima", že lidská duše je oddělitelná od těla, zatímco zvířata duši nemají.


Kam dál