Inteligentní design (inteligentní plán)

20. července 2007 v 15:07 | sagan (zavináč) email.cz |  Náboženství
Věda objevila v buňkách živých organismů molekulární stroje. Ne něco jako stroje, ale skutečné molekulární stroje. Takovým strojem je například bakteriální bičík (flagellum), který slouží k pohybu bakterií. Obsahuje stejné části jako lidmi vytvořené motory: šroub, hřídel, stator, rotor. Detailní studie ukazují, že bičík je tvořen asi 50 bílkovinnými částmi. Pokud jediná část chybí, bičík je nefunkční. A k čemu je v evolučním souboji nefunkční motor? Jak darwinisté vysvětlí vznik těchto molekulárních strojů prostřednictvím procesů nezáměrné evoluce?Odkud pocházíme? Kde jsme se tady vzali? Jaký je náš vztah k realitě jako celku? Je možné, že všechna složitost životních forem, které žijí na zemi, je pouze produktem neřízeného přírodního výběru? Nebo je zde nějaký záměr, plán, design stvořený nějakou vyšší inteligencí, která vše navrhla? Je možné, že za vším stojí nějaký všemocný Bůh? Který vše svým inteligentním zásahem stvořil?

Každá buňka je něco jako velmi složitý molekulární stroj, každá funkce lidského těla je tvořena na základě těchto molekulárních strojů. Buňky našeho těla obsahují desítky tisíc těchto molekulárních strojů, které zajišťují to, čemu říkáme život.

Bakteriální bičík (flagellum)

Otázkou je, odkud se vzaly tyto stroje? Například motor, který žene bakteriální bičík uvnitř buněk, se skládá ze zhruba padesáti částí. Rotuje rychlostí 1000 otáček za sekundu a dokáže měnit směr. Jako by byl v tomto mechanismu záměr, jako inženýři navrhují technické stroje, které vytváří a používají lidé. Je možné, aby takový miniaturní systém vznikl pouze prostřednictvím evoluce? Nebo je dílem mysli a záměru někoho nebo něčeho mimo přírodu?

Vypadá to, že bičík má stavbu, která nemůže být již nijak zjednodušena, je nezjednodušitelně složitá (neredukovatelná komplexita). To by znamenalo, že informace v DNA (kyselině deoxyribonukleové), podle které se molekuly bičíku stavějí, musela od počátku obsahovat kompletní údaje o stavbě celého bičíku. Pokud by chyběla jediná molekula, bičík by nepracoval a bakterii by nenesl žádný užitek.


Schématické znázornění flagella (vlevo) a snímek flagella u E. Coli (vpravo).

Jako mechanická pastička na myši, ze které když bychom vzali jedinou část, přestala by zcela fungovat. A její jednotlivé komponenty jsou samy o sobě k ničemu (Michael J. Behe, Darwinova černá skříňka). Z praktického hlediska je pravděpodobnost, že by se jinak nepoužitelné molekuly poskládaly tímto způsobem náhodou, nulová.

Molekulární části biochemického stroje (živého organismu), které nemají samy o sobě žádnou funkci, nemohou podléhat evolučnímu procesu. Evolucionisté jsou pak ztraceni.

Jaká je pravděpodobnost, že se vyvine všech 50 částí najednou a ještě se správně poskládají? Je to stejné, jako bychom dali 50 částí mlýnku na maso do pračky, pustili ji a čekali, že se nám mlýnek složí?


Evoluce bakteriálního bičíku z jednodušších molekulárních částí.

Pokud bychom použili tvrzení zastánců inteligentní plánu, pak by jednotlivé části (molekuly bílkovin) bakteriálního bičíku měly být k ničemu. Ve skutečnosti ale jednotlivé části bakteriálního bičíku mají svoji funkci a bakteriální bičík se vyvinul evolucí. Nebylo potřeba zásahu žádného inteligentního činitele. Jednotlivé části bakteriálního bičíku mají své předchůdce v přírodě a vyvíjely se z existujících bílkovinných molekul v čase (Kenneth R. Miller). Bílkoviny mohly původně sloužit k nějakému naprosto odlišnému účelu a jednoho dne převzít novou funkci.

A tak to opravdu i je. Každá z částí bakteriálního bičíku je použitelná i jinde. Můžeme odebrat kolik bílkovinných částí z bakteriálního bičíku chceme, třeba 40, a stále dostaneme funkční molekulární stroj, který je pro určitou formu života užitečný. Takže například z těchto deseti zbývajících částí dostaneme plně funkční sekreční soustavu 3. druhu některých patogenů. Jedny z nejzákeřnějších bakterií na Zemi používají tuto soustavu, aby vytvořily jedovaté bílkoviny a vpravily je do lidských buněk. Důsledkem je úplavice, akutní krvavé průjmové onemocnění.

Vlevo bakteriální bičík, vpravo jednodušší sekreční soustava 3. druhu některých patogenů.

Ukázali jsme, že i prvky celků s vysokou specifickou uspořádaností (jako jsou např. buňky všech živých organizmů) se vlivem evoluce vyvinou do těchto funkčních celků. Na základnější úrovni můžete nahlédnout na vznik života v jiném článku mého blogu.

Srážlivost krve

Rovněž srážení krve je velmi komplikované až "zázračné". Krev se nesmí srážet v našich cévách (trombóza), musí se ale srážet v otevřené ráně (za pomoci 12 koagulačních faktorů). Pokud některá z bílkovin zapojená do procesu srážlivosti nefunguje správně, jsou výsledkem poruchy srážlivosti, jako například hemofilie.

Srážlivost krve je ale opět vysvětlitelná v rámci evoluce. Životně důležité srážení krve je uskutečněno celou řadou bílkovin, které zajišťují správnou funkci srážlivosti ve správném okamžiku. Zastánci inteligentního plánu opět chybně tvrdí, že mají v biologickém organismu smysluplnou funkci pouze všechny společně. U velryb a delfínů chybí jeden faktor, a jejich krev je stále srážlivá. Čtverzubcovitým rybám (Tetraodontidae) chybí tři faktory a jejich krev se stále sráží. I u krve můžeme vystopovat evoluční působení.


Šípková Růženka se píchla o trn a upadla do hlubokého spánku.

Dalším příkladem inteligentního designu jsou naše oči, o kterých bylo na tomto blogu psáno již dříve.

Existuje rovněž zajímavý druh brouků (Carabidae), kteří na svoji obranu používají směs výbušných látek (brouk prskač, Bombardier Beetle). Ta se opět podle zastánců inteligentního designu nemohla vyvinout, protože mechanismus uložení těchto látek se musel objevit již hotový. Brouk musel být celý stvořen ve své současné podobě v jediném okamžiku inteligentním designérem. Ve skutečnosti je ale potřeba katalyzátoru, jak ukázal při smíchání výbušné směsi Richard Dawkins.

Shrnutí

Studovat původ oka a bakteriálního bičíku je velmi zajímavé, ale pro většinu biologů nijak podstatné. Jedná se pouze o oblíbené téma tajných kreacionistů (tzn. lidí věřících ve Stvořitele). Pro vědce je jejich původ vysvětlitelný přirozenými procesy. Někdy si říkám, že se tito lidé snaží ve skutečnosti šířit poznatky o evoluci mezi běžné lidi tím, že vytváří zdánlivé spory.

Spojení "inteligentní plán" vzniklo jako pokus věřících o vložení stvořitele (Boha) do školních osnov v USA, kde je jasně uzákoněná odluka náboženství od státu. Náboženství zde nemůže být vyučováno v přírodovědných předmětech. Původní slova stvoření a kreacionismus byla proto v roce 1987 nahrazena za slovní spojení "inteligentní plán" ve snaze obejít zákon. "Inteligentní designér" je tak víceméně pouze jen dalším synonymem slov Bůh, Hospodin, Alláh, Jehova, Stvořitel, atp.

Kreacionisté se snaží navodit dojem, že poznatky vědy vyžadují vysvětlení v inteligentním stvořiteli (Discovery Institute). Je tomu naopak. Přesto např. nadace Johna Templetona financuje konference, kam zve vědce a připlatí jim v případě, že svoji řeč určitým způsobem spojí s vírou v Boha. V některých ohledech tak hnutí inteligentního plánu připomíná jinou skupinu, a to skupinu scientologů.

A jak by inteligentní designér tvořil? Kdy a jak by zasáhl do historie života na Zemi? Stvořil první DNA? První buňku? Prvního člověka? Byl každý druh stvořen nebo jen několik prvních? Udělal inteligentní designér zvířata? Každé zvíře? Každou buňku?
#

Jed Macosko (UC Berkeley, molekulární biologie)
Robert V. Gentry (MSc. v oblasti fyziky, radiová hala)
Richard Milton

 

28 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (670)
Zobrazit starší komentáře

601 aeytovareschgeono aeytovareschgeono | E-mail | Web | 17. srpna 2017 v 6:58 | Reagovat

приколы youtube  https://youtu.be/1UVbP0-jSJA  юутюб

Nederland video's voor Nederlanders interessant goede video © 2017 YouTube, LLC

602 Davidinvex Davidinvex | E-mail | Web | 17. srpna 2017 v 10:21 | Reagovat

?Essay Proofreading and Editing
Team Snapshot
Our Clients Say.
"You did an excellent and professional job, and at like a reasonable rate. You really helped me out. I was really impressed. I will use you again, for sure."
- Jeanne Fiedler, Novelist
“How absolutely ideal. Are there any much better words than ‘ahead of deadline’? Thank you for a professional and productive support. I am impressed and excited to count you as a new resource.”
- Claudia Irving, Art Part Brand
Click right here for a good deal more client comments.
Contact Us.
Click in this article for all of our contact facts.
Precise, Quickly Essay Proofreading and Editing
In case you are reading this, you have very likely spent hours researching and crafting your essay. Whether you happen to be applying to college, turning your essay into a professor, entering it inside a creating contest or planning on publishing it, it has to be excellent. If you happen to would like to make sure your essay is fantastic, you must have the professional essay proofreading products and services offered by ProofreadingServices.Us.
The professional proofreading team at ProofreadingServices.Us is comprised of retired newspaper editors and English professors. Our team’s wealth of know-how involves years of grading essays. As a result, we are poised to satisfy your essay proofreading needs with precision. We are not only interested in helping you perfect your papers; we are interested in helping you learn as a lot of as you are able to from the changes we suggest.
ProofreadingServices.Us gives 1 services and a single services only. When you consider that we devote all of our time to proofreading important reports, essays and other documents, we know exactly what to appear for when it comes to essay proofreading. We also know how to get the job done as soon as possible, each so we can return your proofread essay promptly and so we do not be required to charge you a fortune.
There are various reasons our clients choose to entrust us with the proofreading of their important documents. Listed here are just a couple of those reasons:
• Our professional essay proofreading program costs only 1.3 cents for every word, which is only $3.twenty five for every 250-word website page. By offering a affordable price, easily assistance, and exceptional superior, we make sure that all of your essay proofreading needs are met. And, to make the plan as effortless for you as attainable, you will pay back the same affordable price regardless of your essay’s degree of complexity. Plenty of services charge extra for technical papers.
• All of our professional proofreaders have passed a series of rigorous proprietary proofreading tests, so we know they are the right in the most helpful. Our proofreaders are also required to stay up-to-date on changes made to the best basic style guides and proofreading manuals.
We could go on, but we know that if you should are interested in our essay proofreading companies then you seemingly have confined time. Suffice it to say that our clients proceed to order and praise our essay proofreading providers. You possibly can be sure that if you hire us to proofread your essay, you will obtain extraordinary final results for your lowest price offered by any proofreading support in the highest excellent quality.
It is very simple to get started today. Simply click in this article to get started or ask questions. <a href=https://croatiachartereu.com/2017/07/31/together-with-the-growth-from-the-a-lot-of-systems-5/>do my essay</a>

603 Dennisves Dennisves | E-mail | Web | 18. srpna 2017 v 13:03 | Reagovat

Строительные новости тут <a href=http://lakkk.com/>lakkk.com/</a>

604 Frankmathy Frankmathy | E-mail | Web | 19. srpna 2017 v 1:51 | Reagovat

<a href=http://sexpornx.ru>Бесплатные порно фото</a>

На сайте sexpornx.ru Добовляются всегда свежие фото реальных девушек со всего мира. Заходи!!! сайт сехпорн.

605 Brxsyday Brxsyday | E-mail | Web | 23. srpna 2017 v 17:43 | Reagovat

comprehensive insurance - https://comparecarinsurancetrby.org/
by car insurance rate <a href=https://comparecarinsurancetrby.org/>best and cheap car insurance</a> ’

606 LonKeype LonKeype | E-mail | Web | 24. srpna 2017 v 0:10 | Reagovat

insurance quotes car
<a href="https://cheapestcarinsurancevtui.org/">car insurance quotes</a>
medical insurances
<a href=https://cheapestcarinsurancevtui.org/>general car insurance</a> ’

607 LnysKeype LnysKeype | E-mail | Web | 25. srpna 2017 v 9:45 | Reagovat

insurance for the car
https://cheapestcarinsurancevtui.org/
baja auto insurance
<a href=https://cheapestcarinsurancevtui.org/>auto insurance quote</a> ’

608 KnyWroca KnyWroca | E-mail | Web | 25. srpna 2017 v 19:15 | Reagovat

vehicle insurance quotes
https://carinsuranceratesaxry.org/
a affordable car insurance
<a href="https://carinsuranceratesaxry.org/">online car insurance quotes</a> ’

609 Brianwag Brianwag | E-mail | Web | 26. srpna 2017 v 22:49 | Reagovat

Женский онлайн журнал <a href=http://malipuz.ru/>malipuz.ru</a>

610 JeffreySek JeffreySek | E-mail | Web | 28. srpna 2017 v 6:16 | Reagovat

i-excel — Шаблоны WordPress. Скачать бесплатно премиум шаблон Вордпресс   <a href=http://ruwordpress.ru/i-excel/>More info!</a>

611 Kwxsyday Kwxsyday | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 1:27 | Reagovat

low cost auto insurance
<a href="https://comparecarinsurancetrby.org/">low cost auto insurance</a>
blue shield health insurance <a href=https://comparecarinsurancetrby.org/>auto insurance quotes</a> ’

612 Brythina Brythina | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 2:28 | Reagovat

alliedinsurance com
https://carinsuranceratesvtsk.org/
adriana insurance
<a href=https://carinsuranceratesvtsk.org/>auto insurance quotes online</a> ’

613 Becphyday Becphyday | E-mail | Web | 30. srpna 2017 v 5:21 | Reagovat

1500 payday loan - https://paydaynuiloans.org/
bad credit home loans <a href="https://paydaynuiloans.org/">fast payday loans</a> ’

614 VirtuBealt VirtuBealt | E-mail | Web | 30. srpna 2017 v 21:08 | Reagovat

cheap soft cialis pills

      <a href=http://buycialisoponline.com/>cialis generic</a>

    <a href="http://buycialisoponline.com/">buy cialis online</a>

    the best choice cialis on line

615 DarrelHof DarrelHof | E-mail | 31. srpna 2017 v 17:34 | Reagovat

Оптимизаторы, сделал бесплатный каталог статей. Интересно будет для всех, кто продвигает сайты в поиске при помощи статей с ссылками. Присылайте свои статьи с ссылками на почту указанную в каталоге, и я размещу их на сайте абсолютно БЕСПЛАТНО! Все статьи проверяются на уникальность. Никаких линкопомоек! Рейтинг сайта регулярно растет.

<a href=http://www.catalogueofarticles.com/uncategorized/fungia-spp/>немного о содержании фунгии в морском аквариуме</a>

616 Hovedo Hovedo | Web | 2. září 2017 v 11:20 | Reagovat

Znate nejakou dobrou skolu kytary online?

617 Kamila Kamila | Web | 2. září 2017 v 11:21 | Reagovat

Jake lekce kytary byste doporucili?

618 Kamil Kamil | Web | 2. září 2017 v 11:34 | Reagovat

Mate zkusenost s nejakymi lekcemi na kytaru?

619 Kamil Kamil | Web | 2. září 2017 v 11:36 | Reagovat

Lekce kytary NaNastroj.cz jsou super

620 Tloustik Tloustik | Web | 2. září 2017 v 11:37 | Reagovat

Neznate nekdo nejake lekce kytary online

621 Loceupserb Loceupserb | E-mail | Web | 2. září 2017 v 21:25 | Reagovat

debt management programs - https://installmentsfnloan.org/
cash loans payday loans <a href=https://installmentsfnloan.org/>installment loans bad credit</a> ’

622 KadnFloore KadnFloore | E-mail | Web | 3. září 2017 v 4:11 | Reagovat

guaranteed personal loans - https://loansbadxnycredit.org/
personal installment loan <a href=https://loansbadxnycredit.org/>bad credit payday loans</a> ’

623 Vrhjphyday Vrhjphyday | E-mail | Web | 3. září 2017 v 9:01 | Reagovat

ameriloan payday loans - https://paydayfnifloans.org/
loan cash <a href="https://paydayfnifloans.org/">fast payday loans</a> ’

624 MichaelRitly MichaelRitly | E-mail | Web | 3. září 2017 v 11:45 | Reagovat

Дешево <a href=http://goodkeysss.ru>Steam key</a>

625 Bbbappoft Bbbappoft | E-mail | Web | 3. září 2017 v 21:05 | Reagovat

payday loans people bad credit - https://paydayznfrloans.org/
advances <a href=https://paydayznfrloans.org/>best payday loans</a> ’

626 JntNuakly JntNuakly | E-mail | Web | 6. září 2017 v 2:53 | Reagovat

buy cialis 20mg price - http://haycialis.com/
5mg cialis <a href="http://haycialis.com/">buy cialis</a> ’

627 KawSlulse KawSlulse | E-mail | Web | 6. září 2017 v 22:54 | Reagovat

5 mg cialis
<a href="http://jrucialis.com/">generic cialis</a>
buy cialis canada
<a href=http://jrucialis.com/>cialis online</a> ’

628 Vrtcaurse Vrtcaurse | E-mail | Web | 6. září 2017 v 23:04 | Reagovat

cheap viagra online
<a href="http://glviagrawww.com/">online viagra</a>
viagra 100mg pills
<a href=http://glviagrawww.com/>buy viagra</a> ’

629 Rogerioniz Rogerioniz | E-mail | Web | 7. září 2017 v 2:54 | Reagovat

Clothes have cultural and social features too. Choose 1 that can be easily paired with what ever you have. Now if you adore buying and gathering footwear, then shopping on-line is an superb option.online shoes for kids.

630 Kirodoppy Kirodoppy | E-mail | Web | 7. září 2017 v 4:18 | Reagovat

side effects cialis one a day
<a href="http://haycialis.com/">cialis</a>
buy cialis on line
<a href="http://haycialis.com/">cialis online</a> ’

631 Hovedo Hovedo | Web | 7. září 2017 v 19:49 | Reagovat

Znate nejakou dobrou skolu kytary online?

632 Kilian Kilian | Web | 7. září 2017 v 19:57 | Reagovat

To je moc zajimave

633 Petr ton Petr ton | Web | 7. září 2017 v 19:57 | Reagovat

Fakt?

634 Hovedo Hovedo | Web | 7. září 2017 v 20:06 | Reagovat

Zkuste lekce kytary Nanastroj.cz

635 Kamil Kamil | Web | 7. září 2017 v 20:08 | Reagovat

Jake lekce kytary byste doporucili?

636 GryuChoon GryuChoon | E-mail | Web | 7. září 2017 v 21:15 | Reagovat

advances payday loans - http://cashadvancegtrtyu.net/
cash advances payday loans <a href=http://cashadvancegtrtyu.net/>online payday loans</a> ’

637 Bmadacirty Bmadacirty | E-mail | Web | 9. září 2017 v 14:01 | Reagovat

car loans for bad credit
<a href="http://installmentloanwefg.net/">bad credit installment loans</a>
moneytree payday loans
<a href="http://installmentloanwefg.net/">installment loan</a> ’

638 VuoDyetly VuoDyetly | E-mail | Web | 11. září 2017 v 18:38 | Reagovat

generic female viagra - http://viagrapbna.com/
buy viagra on line <a href=http://viagrapbna.com/>buy viagra</a> ’

639 DrvbTrunty DrvbTrunty | E-mail | Web | 11. září 2017 v 21:31 | Reagovat

viagra pills uk - http://viagracefo.com/
herbal viagra <a href="http://viagracefo.com/">viagra generic</a> ’

640 stevemy16 stevemy16 | E-mail | Web | 12. září 2017 v 5:12 | Reagovat

Lewd blog pictures from internet  
http://amateurbbw.adultnet.in/?destiney
  vГ­deos pono erotic hindi life erotic erotic emails video pirno gratis

641 Vazrtcaurse Vazrtcaurse | E-mail | Web | 12. září 2017 v 19:40 | Reagovat

cheapest price viagra
<a href="http://viagraobkt.com/">viagra</a>
generic viagra buy
<a href=http://viagraobkt.com/>buy viagra</a> ’

642 ander#42 ander#42 | E-mail | Web | 13. září 2017 v 0:32 | Reagovat

Изготовлениесветодиодных табло валют, бегущих строк, табло для АЗС

643 WallyopposyJouts WallyopposyJouts | E-mail | 13. září 2017 v 5:56 | Reagovat

<a href="http://hitechaust.com/includes/resources/application-letter-for-sales-manager-position/62477-how-to-write-child-care-leave-application.html">how to write application letter</a>

644 VrysSheefe VrysSheefe | E-mail | Web | 14. září 2017 v 6:09 | Reagovat

easy get payday loans
<a href="https://cashadvancemuil.com/">payday loans</a>
direct online payday loans
<a href=https://cashadvancemuil.com/>payday loans</a> ’

645 SabrielNes SabrielNes | E-mail | Web | 14. září 2017 v 19:15 | Reagovat

Настройка xRumer 16 при первом запуске. Видеоурок №1: https://youtu.be/LFngR0NqvTE

646 WallyopposyJouts WallyopposyJouts | E-mail | 14. září 2017 v 20:26 | Reagovat

<a href="http://lawrencesusskind.com/resources/60166-good-argumentative-essay-topics-for-economics.html">good argumentative essay topics for economics</a>

647 Wesleyjed Wesleyjed | E-mail | Web | 15. září 2017 v 6:12 | Reagovat

Did you know that at this super casino we have hundreds of world class Slots, including our popular Progressive Jackpots? With this Welcome Offer you can double your deposits and start spinning your way to million dollar jackpots! How great does that sound?
Get started today by opening an account and making your first deposit.
<a href=redgamerock.com>Get spinning to win millions</a>
redgamerock.com

648 Ltubcaurse Ltubcaurse | E-mail | Web | 15. září 2017 v 20:38 | Reagovat

viagra brand price
<a href="http://newcheaprx1onlinev.com/">viagra online</a>
how much is viagra
<a href=http://newcheaprx1onlinev.com/>generic viagra</a> ’

649 Danielnub Danielnub | E-mail | Web | 16. září 2017 v 4:06 | Reagovat

Бронза - купить в Санкт-Петербурге. Цены.   <a href=http://www.almet.ru/ru/bronza.html?yclid=5314105397899695004>Show more!</a>

650 CevPneuts CevPneuts | E-mail | Web | 16. září 2017 v 13:58 | Reagovat

female viagra
<a href="http://newgenericrx1pricev.com/">viagra generic</a>
buy viagra new york
<a href=http://newgenericrx1pricev.com/>viagra price</a> ’

651 CsbxSquaky CsbxSquaky | E-mail | Web | 17. září 2017 v 0:40 | Reagovat

affiliate payday loan
<a href="https://installmentmioloan.org/">installment loans</a>
bad credit no fax payday loans
<a href=https://installmentmioloan.org/>installment loan</a> ’

652 Fawdspenna Fawdspenna | E-mail | Web | 17. září 2017 v 0:42 | Reagovat

viagra prescription
<a href="http://newmed1onlinev.com/">viagra online</a>
viagra overnight delivery
<a href=http://newmed1onlinev.com/>online viagra</a> ’

653 VtbPneuts VtbPneuts | E-mail | Web | 17. září 2017 v 20:38 | Reagovat

cialis overnight delivery
<a href="http://cialisneab.com/">cialis online</a>
generic cialis fast shipping
<a href=http://cialisneab.com/>cialis</a> ’

654 Fawdspenna Fawdspenna | E-mail | Web | Úterý v 22:20 | Reagovat

viagra use
<a href="http://newmed1onlinev.com/">viagra online</a>
viagra forum
<a href=http://newmed1onlinev.com/>viagra</a> ’

655 Kristinalwes Kristinalwes | E-mail | Středa v 1:04 | Reagovat

<a href=http://www.s-volvo.ru/remont/polnaya-zamena-masla-akpp-volvo-ustanovkoj-wynns-3.html>      замена масла акпп вольво s80    </a>

656 Bbnvphyday Bbnvphyday | E-mail | Web | Čtvrtek v 5:17 | Reagovat

home loans people bad credit - http://paydayvax.org/
usa payday advance <a href="http://paydayvax.org/">best payday loans</a> ’

657 FvezxChoon FvezxChoon | E-mail | Web | Čtvrtek v 5:51 | Reagovat

installment loan - http://personalacrb.org/
personal loans no credit check <a href=http://personalacrb.org/>quick personal loans</a> ’

658 BbmjkFloore BbmjkFloore | E-mail | Web | Čtvrtek v 7:55 | Reagovat

payday cash advances - http://paydayhhkl.org/
loan interest calculator <a href=http://paydayhhkl.org/>instant payday loans</a> ’

659 Lnmphyday Lnmphyday | E-mail | Web | Čtvrtek v 16:11 | Reagovat

Good day, great web site you've presently.

660 Necxappoft Necxappoft | E-mail | Web | Čtvrtek v 17:00 | Reagovat

Astonishingly user pleasant website. Immense info available on couple of gos to.

661 LbsiNoulge LbsiNoulge | E-mail | Web | Pátek v 1:45 | Reagovat

payday
<a href="http://paydayacevt.com/">payday loans near me</a>
cash loans online no credit check
<a href=http://paydayacevt.com/>same day payday loans</a> ’

662 Bbecacirty Bbecacirty | E-mail | Web | Pátek v 8:08 | Reagovat

best payday loans online
<a href="http://paydayvax.org/">best payday loans</a>
online instant payday loans
<a href="http://paydayvax.org/">online payday loans</a> ’

663 BlopgyPoge BlopgyPoge | E-mail | Web | Pátek v 12:32 | Reagovat

bad credit loans andnot payday loan
<a href="http://loansvtna.org/">fast cash loans</a>
fast cash
<a href=http://loansvtna.org/>cash loans</a> ’

664 MoisesBealt MoisesBealt | E-mail | Web | Pátek v 17:34 | Reagovat

kamagra viagra erfahrung

      <a href=http://buycxviagra.com/>order viagra</a>

    <a href="http://buycxviagra.com/">buy cheap viagra</a>

    liquid viagra

665 VffgHaubs VffgHaubs | E-mail | Web | Včera v 8:53 | Reagovat

cialis 20mg price
<a href="http://cialisivndh.com/">cheap cialis</a>
cialis prescription
<a href=http://cialisivndh.com/>buy cialis</a> ’

666 Scrbpraisk Scrbpraisk | E-mail | Web | Včera v 12:24 | Reagovat

10 mg cialis
<a href="http://cialisofkl.com/">cialis buy</a>
brand cialis
<a href=http://cialisofkl.com/>cialis generic</a> ’

667 edwardmn69 edwardmn69 | E-mail | Web | Včera v 15:18 | Reagovat

Study my modish engagement
http://bigboobs.yopoint.in/?entry-elisa
lila baumann porn free long movies porn cube brazil porn porn tube v2 profesional porn stars

668 JamesPunny JamesPunny | E-mail | Web | Dnes v 15:51 | Reagovat

<a href=http://www.dwmx.nu/nike-huarache-run-228.php>Nike Huarache Run</a>
Be truthful on your own about dental irrigators. They generally do help you tremendously in oral hygiene, when applied correctly. They actually do not change the necessity for cleaning your pearly whites. Also take into account that they are doing not do away with oral plaque. Use mouth irrigators correctly too, or you would use those to actually force bacteria up in your chewing gum tissues.

<img>https://www.vellingehf.nu/imagess/vel2/9228-puma-lasten-nappikset.jpg</img>

It is vital that you do not analyze yourself with depression, even if you have many of the symptoms of it. You might have yet another, much more serious, issue. Of course, you may even just be practical experience a period of lower frame of mind, that is very frequent today. Only a healthcare professional can diagnosis you with despression symptoms and provide you prescription drugs or other therapies to assist you feel good. Ensure you choose to see a professional who usually spends time together with you asking numerous inquiries prior to supplying a diagnosis.

<img>https://www.japanskt.nu/images/jap2/92-abercrombie-tee-shirt.jpg</img>

669 aidatj11 aidatj11 | E-mail | Web | Dnes v 16:36 | Reagovat

Started up to date spider's web stand out
http://peggme.yopoint.in/?dispatch.mina
hollywood erotic erotic night erotic tv shows erotic drama sexi

670 caseyuk4 caseyuk4 | E-mail | Web | Před 9 minutami | Reagovat

Late-model programme
http://arab.sex.photo.xblog.in/?entry-tracy
телевидения rebecca manch ρουμ sisters

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama