Červenec 2008

Kdo napsal Bibli? (4/4) -- Bůh nebo člověk?

31. července 2008 v 19:55 | sagan (zavináč) email (tečka) cz |  Náboženství
Bible byla inspirací pro mnohé generace. Kdo je autorem Bible?

Kdo napsal Bibli? (3/4) -- Pravdivost Bible

31. července 2008 v 19:55 | sagan (zavináč) email (tečka) cz |  Náboženství
Bible byla vykládána doslovně, jelikož Bůh inspiroval samotný text Bible. Pokud bychom přenechali interpretaci textu na svévolném výkladu člověka, mohli bychom získat pokřivený obraz o Božím slově. Každý člověk má své záměry a předsudky. Používali jsme Bibli jako návod jak žít a čemu věřit. Jako něco stálého na co se můžeme spolehnout, jistotu, která je důležitá pro náš nesnadný život.

Kdo napsal Bibli? (2/4) -- Chyby v Bibli?

31. července 2008 v 19:55 | sagan (zavináč) email (tečka) cz |  Náboženství
Bible vypovídá o morálce, zázracích a historii. Je Bible, kterou čteme dnes stejná, jako ta původní?


Kdo napsal Bibli? (1/4) -- Svědectví

31. července 2008 v 19:54 | sagan (zavináč) email (tečka) cz |  Náboženství
Bible obsahuje posvátné spisy a dopisy od více než 40 proroků a dalších Božích poslů, kteří všichni psali pod vlivem Ducha svatého, jenž je částí Boha. Podle zápisu v samotné Bibli zaznamenali jednotlivé části Bible lidé, které vedl samotný Bůh. Byl to Duch svatý, kdo prorokům zjevil poselství, které má být zapsáno. Bibličtí pisatelé nepsali ze své vlastní vůle či z vlastního rozmaru, ale na základě inspirace Duchem svatým (2. Timoteovi 3:16, 2. list Petrův 1:20). Později byly jednotlivé svazky pod Božím vedením sesbírány a seskupeny do jedné knihy: Bible. Bible nepochází z vědomí člověka, a už vůbec se nejedná o popis Boha člověkem. Bibli tady na Zemi psali sice lidé, ale současně to tak Bůh chtěl mít.
Bůh napsal a předal Mojžíšovi na hoře Sinai desky s deseti přikázáními (Exodus 24:12).

Turínské plátno (3/3) -- Jan Pavel II.

30. července 2008 v 16:44 | sagan (zavináč) email (tečka) cz |  Náboženství
Podobný spor jako u turínského plátna byl veden o železnou korunu Karla Velikého (Charlemagne), krále franckého a lombardského. Výzkumníci koruny si všimli, že drahokamy jsou do koruny zasazeny ve včelím vosku, tedy organickém materiálu, který může být datován. Fyzikální metodou se tak dospělo k závěru, že vosk pochází z let 700-780 n. l. Tento časový rozptyl velmi přesně odpovídá historicky doložené korunovaci Karla Velikého 25. prosince 800 n. l.
Železná koruna lombardských králů, kterou byl korunován Karel Veliký. Její stáří bylo určeno pomocí hmotnostní spektroskopie porovnáním množství izotopů uhlíku.

Původ života (5/5) -- Nejhlubší spojení

28. července 2008 v 19:07 | sagan (zavináč) email (tečka) cz |  Víra a věda
Odhalit původ života má pro nás nejintimnější význam, protože tím zjistíme, odkud pocházíme a jaká je naše spojitost s ostatními lidmi, okolní přírodou a vesmírem vůbec.

Původ života (4/5) -- Stvoření života

28. července 2008 v 19:00 | sagan (zavináč) email (tečka) cz |  Víra a věda
Oživila neživá hmota sama sebe? Jak se utvořila první živá molekula? Jak vznikla první buňka? Odkud se vzaly molekuly tvořící život na Zemi? Jak vznikla informace zakódovaná v DNA prvního živého organismu? Je informace zakódovaná v DNA dílem inteligentního autora nebo dílem náhody?

Původ života (3/5) -- Nejstarší fosílie

28. července 2008 v 18:35 | sagan (zavináč) email (tečka) cz |  Víra a věda
Jaké jsou nejstarší důkazy života na Zemi? Kde najdeme fosílie prvních životních forem?

Původ života (2/5) -- DNA

28. července 2008 v 18:19 | sagan (zavináč) email (tečka) cz |  Víra a věda
Jak funguje DNA? Co je to gen? Co je to genom? Jak se přemění informace uložená v DNA v část našeho těla?

Původ života (1/5) -- Kdo jsem? Odkud pocházím?

28. července 2008 v 17:56 | sagan (zavináč) email (tečka) cz |  Víra a věda
Kdo jsem? Odkud pocházím? Je možné, aby něco tak složitého jako jsou molekuly DNA, vzniklo náhodou? Většina studentů na středních školách se učí, že život začal, když blesk prošel skrze atmosféru prazemě a vyprodukoval chemikálie zvané aminokyseliny. Mnozí, kteří věřili, že život začal bez Stvořitele, byli původně touto argumentací přesvědčení.

Turínské plátno (2/3) -- Krev s DNA Ježíše Krista

20. července 2008 v 15:21 | sagan (zavináč) email (tečka) cz |  Náboženství
Mohl znát malíř tu skutečnost, že křižovaného bylo nutno přibít přes zápěstí a nikoliv přes dlaně? Obsahuje plátno krev s DNA Ježíše Krista? Co vypovídá o turínském plátně skrytá trojrozměrná kvalita zakódovaná uvnitř plátna? Jak vznikl negativní obraz na plátně? Jedná se o energii vzkříšení?

Tajemství Velké pyramidy v Gíze (3/3) -- Pokročilá matematika

15. července 2008 v 22:00 | sagan (zavináč) email (tečka) cz |  Staré civilizace
Planina Gíza, 26. století př. n. l. (dokončení) - Pokročilá technologie a matematika při stavbě pyramid? Odkud mohli znát Egypťané číselnou hodnotu π (pí)? Znali starověcí Egypťané Pythagorovu větu?
Lomená pyramida krále Snefru v Dahšúru. Zčásti zůstalo zachováno její vápencové obložení, které bylo u ostatních pyramid v průběhu času odstraněno.

Tajemství Velké pyramidy v Gíze (2/3) -- Tajemství v šachtách

15. července 2008 v 21:54 | sagan (zavináč) email (tečka) cz |  Staré civilizace
Planina Gíza, počátek n.l. (pokračování) - Jaké znalosti pyramida skrývá?
Všechna námaha možná kvůli zapomnění, možná jen kvůli usnadnění přístupu. Místo vstupu vybudované staviteli Velké pyramidy bylo po skončení největšího rozmachu egyptské říše znovu známo už v antické době. Řecký učenec Strabo (63 př. n. l. - 24 n.l.) o vstupu do Velké pyramidy napsal: "Velká pyramida má na jedné straně vysoko nad úrovní okolní krajiny kámen, který je možné nadzvednout a odkud vede cesta do základů pyramidy." (Geographica, 17.1.33). Tento původní vstup do pyramidy je posunut vůči středu strany o 7 metrů a nachází se ve výšce 17 metrů nad okolní rovinou.
Dvojité klenutí nad původním vstupem do Velké pyramidy tvořené vápencovými bloky.

Tajemství Velké pyramidy v Gíze (1/3) -- Jediný nápis je podvrh, napojení na vesmír

15. července 2008 v 20:58 | sagan (zavináč) email (tečka) cz |  Staré civilizace
Planina Gíza, 820 n. l. (úvod) - Bagdádský kalif Abdulláh al-Ma'mún se spolu s armádou kameníků, kovářů a tesařů snaží prorazit skrze horu kamenných bloků do nitra Velké pyramidy v Gíze. Ohromná masa musela být postavena, aby ukryla něco ohromně cenného - úžasný poklad nebo tajné vědění. Muži používají všechny možnosti hrubé síly: kámen rozpalují ohněm a překotně chladí octem rozlévaným na rozžhavené bloky. Kámen ztrácí rozpínáním a smršťováním svoji pevnou stavbu, praská, a vetřelci si pomalu pomocí beranidel rozráží tunel dovnitř.