Kdo napsal Bibli? (3/4) -- Pravdivost Bible

31. července 2008 v 19:55 | sagan (zavináč) email (tečka) cz |  Náboženství
Bible byla vykládána doslovně, jelikož Bůh inspiroval samotný text Bible. Pokud bychom přenechali interpretaci textu na svévolném výkladu člověka, mohli bychom získat pokřivený obraz o Božím slově. Každý člověk má své záměry a předsudky. Používali jsme Bibli jako návod jak žít a čemu věřit. Jako něco stálého na co se můžeme spolehnout, jistotu, která je důležitá pro náš nesnadný život.

Přesto dnes nemůžeme brát všechny popisy v Bibli doslovně, ačkoliv to tak původně bylo zamýšleno. Očekávali jsme, že informace v Bibli bude možné chápat doslova. Vývoj poznání nám ale ukázal, že Biblické texty jsou z hlediska poznání chybné. Sedmidenní stvoření světa v Genesis je proto nutné vysvětlit tak, že Bůh měl na mysli jiné dny, jinak dlouhé. Podobně stvoření člověka z Adama a Evy vykazuje mimojiné takové problémy, jakože Adam musel mít jedno žebro navíc. Bible se ukázala být knihou s chybami.

To věděl už svatý Augustin, a proto změnil křesťanskou obhajobu a tvrdil, že text Bible není možné brát doslova. Jednalo by se o biblický fundamentalizmus. Text Bible je hyperbolický a tedy literární. Všechny texty, jejichž výpověď je v rozporu s podložitelnou skutečností, jsou myšleny obrazně.
Teologové se dnes tedy snaží vykládat jednotlivé texty Bible tak, aby byly v souladu se současným vědeckým poznáním a nebyly s ním v rozporu. Přesto je zvláštní, že naopak jiné Biblické texty, jako např. vzkříšení Ježíše, vysvětlují teologové a apologeti věřícím členům církve jako doslovné. Jsou totiž naprostým jádrem křesťanské církve a změna jejich výkladu by vedla ke konečnému rozložení křesťanské církve. Podle jakého kritéria vybereme pasáže, které jsou pravdivé doslova a podle jakého kritéria pasáže, které je nutno vykládat pomocí metafor?

Některá místa však nelze interpretovat jinak a jedná se o zřejmé chyby.

V Bibli nenajdeme příliš pravdivého o přírodě (=fyzice). Podle Genesis oddělí Bůh světlo od temnoty první den, ale hvězdy -- které světlo vytváří jako naše Slunce -- vytvoří až čtvrtý den. To zní nádherně v literatuře, ale světlo může existovat až po vzniku hvězd, kdy se v nich zapálí termojaderná reakce. Jak je možné, že hned v prvních verších Genesis je takové podivné tvrzení?

Možná, že pro Boha to není rozpor a světlo existovalo dříve než "nádoby", které světlo ponesou. Nebo je Ježíš světlem světa, jak je psáno v Novém zákoně. Bible je směsí různých historických vrstev a odvolat se v kontextu na cokoliv není problém.

Jediný Bůh je všemohoucí (nekonečně mocný), vševědoucí (nekonečně inteligentní), všudypřítomný, bez vášně a beze změny, dobrý, trpělivý, laskavý, věrný, shovívavý, plný slitování, milosrdný a milostivý. Stvořil svět, jeho nekonečná láska nás vždy a všude miluje, když nás všichni lidé opustí, jediný Bůh nás bude vždy, všude a za každé situace milovat.

Bible je patrně napsaná tak, aby svědčila o Bohu a ne aby nám vysvětlila přírodní zákony. Jakým vzorem je tedy Bůh podle Bible?

Zacházení s ženami

Poutník přenocuje se svojí milenkou u místního člověka. To se nelíbí zdejším lidem, kteří dům obklíčí. "Zde je má dcera a žena, a milenka mého hosta. Hned je vyvedu. Můžete je zneužít a nakládat s nimi, jak se vám zlíbí, ale vůči tomuto muži nesmíte spáchat takovou hanebnost. Ti muži ho však nechtěli ani slyšet. Proto popadl ten muž svou milenku a vyvedl jim ji ven. Obcovali s ní a zneužívali ji celou noc až do rána; propustili ji, teprve když vzešla jitřenka." (Soudců 19:25)

Milenka nepřežila a muž ji následně rozsekal na dvanáct dílů. Čtete správně, toto opravdu stojí v Bibli, Starém zákoně, podívejte se do Soudců 19:29.

Děti plozené mezi blízkými příbuznými

Města Sodoma a Gomora zničí Bůh jako nečistá města. Zachrání pouze Lota a jeho dcery. Protože však mladé dívky nemají jiného muže, tak se domluví: "Pojď, dejme píti otci našemu vína, a spěme s ním, abychom zachovaly z otce našeho símě." I daly píti ještě té noci otci svému vína; a spaly s ním. A tak počaly obě dcery Lotovy z otce svého (Genesis 19:30).

Proč Sodoma a Gomora pro tyto nečisté věci padly a Lotovy dcery nikoliv? Nebyl Bůh krátkozraký, když zničí celá města kvůli hříchu a přitom zachrání dívky, které ihned opijí a souloží se svým otcem? Bibličtí apologetové navrhnou, že tehdy ještě Bůh nedal lidem zákon a měl navíc moc zabránit genetické degeneraci. Bylo to stejné jako u Adama s Evou, a jejich dětmi, které také spaly spolu? Byl to ale sám Bůh, kdo vyvedl Lota a jeho dcery ze Sodomy a Gomory, a kdo musel vědět, co se stane. Podivné morální lekce dostáváme v Bibli.

Celkový počet obětí

S výčtem nepříjemných vlastností Boha popsaného ve Starém zákoně musíme pokračovat. Bůh je ve Starém zákoně vylíčen jako nejodpornější postava celé literatury: je žárlivý a je na to hrdý, malicherný, nespravedlivý, krutý, mstivý, krvežíznivý. Bůh popsaný v Bibli je ta nejhorší hororová stvůra, kterou kdo mohl vymyslet. Ukončí život všech egyptských novorozenců jen kvůli tomu, že náleží tomuto národu; když se Mojžíš vrátí z hory a jeho souputníci tam odlévají zlaté božstvo, Bůh je všechny najednou bez milosti zabije.

Seznam všech mrtvých, které Bůh zabil je zde. Odhady vedou k číslům přes 30 miliónů mrtvých.
Máme brát tyto příběhy doslova nebo jako alegorii? A pokud je to alegorie, pak na co? Určitě na nic příjemného.

Nová smlouva

Bůh je ale podivuhodně flexibilní. Postava Boha je v Novém zákoně inovována, Bůh je zde vyobrazován jako milující. Starý zákon říká "oko za oko, zub za zub", Nový zákon "kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou". Ježíš popisovaný v Novém zákoně má podle křesťanů větší autoritu než Bůh popisovaný ve Starém zákoně.

Židovský Bůh prostě potrestá všechny, zatímco křesťanský je zahrne láskou.

Přesto ani Bůh v Novém zákoně není vždy milostiv. Ježíš - milující Bůh - říká: "mé nepřátele, kteří nechtěli, abych byl králem, přiveďte sem a přede mnou je pobijte." (Lukáš 19:27). Někteří tvrdí, že tento výrok je součástí přirovnání o deseti hřivnách (platidla), nachází se hned za ním. Ale ať je nebo není tento výrok součástí přirovnání, staví Ježíše do ohavného světla. A pokud křesťan věří ve svatou Trojici, pak je Ježíš Kristus přímo spojen se zabíjením dětí, žen a mužů v rámci trojjedinosti Boha (otce) - Ježíše (syna) - a Ducha svatého.

Známé biblické příběhy

Bible je však současně plná také krásně znějících a poetických příběhů.
Stvoření světa v sedmi dnech, stvoření člověka (Adama) a jeho rozmnožení z žebra. Příběh Noemovy archy, kdy Noe byl jako jediný zachráněn s jedním párem zvířat od každého druhu na lodi (arše) během velké potopy, která vyhladila vše ostatní živé. Příběh Mojžíše, který vedl po 40 let Židy z Egypta do země vyvolené (exodus), a který obdržel desatero přikázání přímo od Boha na hoře Sinai. Příběh Jošui, který za zvuku trumpet dobil mohutnými zdmi chráněné město Jericho.

Malého Davida, který přemohl velkého Goliáše. Krále Davida a jeho moudrého syna Šalamouna. Narození Ježíška zvěstované mudrci a hvězdou v Betlémě, který je ústředním příběhem Vánoc. Šavla, který nevěřil a nakonec uvěřil a změnil si jméno na Pavla.

Článek pokračuje -- klikněte zde.

#


 

7 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 anniele anniele | Web | 1. ledna 2011 v 16:58 | Reagovat

Jen jedna poznámka k "Starý zákon říká "oko za oko, zub za zub", Nový zákon "kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou"." ..nejde o to, že by Starý zákon schvaloval násilí a pomstu - ale jen o vyjádření, že jde o kruh, který se dá vyřešit právě jen nastavením oné druhé tváře.
Jinak zajímavé úvahy, nad spoustou zmíněných otázek si taky lámu hlavu.

2 MAROS MAROS | 21. ledna 2013 v 11:54 | Reagovat

Starý zákon poskytuje klíč k porozumění Nového zákona, Nový zákon vysvětluje tajemství Starého zákona a obě tyto části Bible svorně představují milujícího Boha, který dělá vše pro záchranu vzbouřeného lidstva.Autorem Bible je tedy Bůh, přesto, že nepsal Písmo sám, ale napsal jej prostřednictvím lidí, které inspiroval Duchem svatým.
Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha… (2 Tim 3,16)

Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha. (2 P 1,21)Amen do dal by som este to ze stary zakon nas vychovaval lebo tak ako nas vychovavaju nasi rodiacia tak nas Boh chcel skrze zakon vychovavat a ked sme uz dospely tak uz ideme zit svoj zivot novy zakon a ked sme pocuvali a robily to co nas rodiacia ucily tak mame dobry zivot a vieme ako ho zit a ked sme si rodicov nevazily a nepocuvali ci ze ani sme sa nic nenaucily tak nas zivot to ukaze ako zle ale dakujem Bohu za vsetko ze nas spod zakon uz vyslovodil lebo stary zakon je Telo a novy zakon je Duch svety

3 MAROS MAROS | 21. ledna 2013 v 11:56 | Reagovat

On jim řekl: „Pro vaši malověrnost! Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete této hoře: ‚Přejdi odtud tam‘, a přejde; a nic vám nebude nemožné.“

Jako příklad, že to skutečně funguje, si připomeňme pár slavných osobností. Neměli rozhodně na růžích ustláno, začínali prakticky od nuly, ale podařilo se jim dosáhnout úspěchu a životního štěstí.
je to jednoduche negativita pritahuje negativitu pozitivnost pritahuje pozitivnost
jako magnety

Kazdy kdo zada jemu dano kdo hleda najde ale nejdulezitejsi je myt lasku
Bozi lasku  je cas abi jsme jsi uvedomili  ze narikanim a klenim a nebo coz je horsi
svadet neco na boha je neopravne a take nesmysl

kdyz budes pozityvne premyslet a budes stastnej a umnet jse radovat s malickosti
tim jse stanes cim bi jsi mnel byt
davej bude ti dano  ber bude ti odebrano
kdyz nekomu odpustis bude i tobe odpusteno
naucme jse odpoustet od srdce kdyz od pustis nekomu
musis to smazat ze srdce mozku s tela  a hlavne s jazyku uz to nikdy nezpomenes nebo to bylo vimazano tak jak buh vimazal nase richy nikdy nam je nebude pripominat

vira je dulezita  verit bohu a nemnel bis  za pochybovat je to tezke a kort vdnesni dobe
kdyz uz ji budes myt a ocokoliv pozadas ve jmenu jezise krista
buh ti da nebo uz predem nez to vyslovis vi oco zadas nebo te zna
zna te uz nez jses narodil vi otobe vse a hlavne vidi do tveho srdce
nic neskryjes takze  zadej a pros co je dulezite nebo on vi co potrebujes

neni to nic ze jse dnes pomodlis a zitra ti spadne zlata cihla
  ta cihla bi te mohla  i zabit kdybi ti spadla na hlavu
nemodlete jse o materealni veci modlete jse za bratri za sestri za nemocne  modlete jse at jste obdarovani moudrosti laskou modlete jse za dary
abi jste mohli lecit abi jste mohli prorokovat abi jste mneli dary ktere jsi zaslouzite
a mohli je pozitivne viuzit kdyz vam jsou dany jsou zadarmo a tak jak jsou zadarmo tak
zadarmo rozdavjte
Nemocné uzdravujte malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.
Pravé pozitivní myšlení pomáhá člověku najít cestu z rozpoutaného chaosu dobra a zla do oblasti klidu a harmonie.
modlete jse za silu abi jsme vidrzeli do prichodu pana
BUH LASKA AT NASICH SRDCI ZUSTAVA

4 MAROS MAROS | 21. ledna 2013 v 12:00 | Reagovat

EXSISTUJE BUH JE MOZNO HO DOKAZAT ??
Kdyby Bůh chtěl, jednoduše by se ukázal a celému světu by dokázal, že existuje. Kdyby to ale udělal, nebyla by zapotřebí víra. „Ježíš mu řekl: Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslaveni, kteří neviděli, a uvěřili.” (Jan 20:29)
Kazatel 3:11 říká: „On všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce touhu po věčnosti.” Je něco někde hluboko v naší bytosti, co cítí, že je ještě něco víc než tento život, a někdo, kdo přesahuje tento svět
Lidé říkají, že nevěří v Boha, protože to není “vědecky” dokázáno. Skutečným důvodem však je, že kdyby připustili, že Bůh je, museli by taky přiznat svou zodpovědnost před Bohem a potřebu Božího odpuštění (Římanům 3:23;6:23). Jestliže Bůh existuje, pak jsme před Ním zodpovědní za své skutky.*zachránil a změnil můj život tak, že nemohu jinak, jenom uznat a chválit Jej za Jeho přítomnost.
Apoštol Pavel píše Timoteovi (1.Tm.6.16): On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. To, že nám lidem musejí mnohé otázky týkající se Stvořitele zůstat nezodpovězeny, ilustruje Pavel na čteném příměru s hrnčířem (Ř.9.20,21): Člověče, co vlastně jsi, že odmlouváš Bohu? Řekne snad výtvor svému tvůrci: "Proč jsi mě udělal takto?" Nemá snad hrnčíř hlínu ve své moci, aby z téže hroudy udělal jednu nádobu ke vznešeným účelům a druhou ke všedním?

5 MAROS MAROS | E-mail | 21. ledna 2013 v 12:03 | Reagovat

I když ve skutečnosti jde o 66 jednotlivých knih napsaných na třech kontinentech ve třech různých jazycích během období asi 1500 roků, více než 40 autory (kteří mají různé osudy), Bible zůstává bez protiřečení jednotnou knihou od začátku až do konce. Tato jednota ji odlišuje od všech ostatních knih a je důkazem božského původu slov, která Bůh nechal jednotlivými lidmi zapsat.
Dalším vnitřním důkazem, který svědčí o tom, že Bible je skutečným Božím Slovem, jsou podrobná proroctví, která obsahuje. Bible obsahuje stovky podrobných proroctví týkajících se budoucnosti různých národů, včetně Izraele, různých měst, budoucnosti člověka a příchodu toho, který bude Mesiášem, Spasitelem nejenom Izraele, ale všech, kteří v Něj uvěří. Na rozdíl od proroctví z jiných náboženských knih, nebo Nostradamových proroctví, jsou biblická proroctví naprosto konkrétní a nikdy se nestalo, že by se nesplnila. Jen ve Starém Zákoně je více než tři sta proroctví o Ježíši Kristu. Bylo předpovězeno nejen to, kde se narodí a do jaké rodiny přijde, ale i kde umře, a že třetího dne znovu vstane z mrtvých. Jednoduše není jiné logického vysvětlení splněných proroctví v Bibli než to, ža tato kniha má božský původ. Není žádná jiná náboženská kniha neobsahuje tolik takovýchto proroctví jako Bible.

6 DEMETER DEMETER | 21. ledna 2013 v 12:37 | Reagovat

AMEN [3]:

7 Michal Frnka-spisovatel Michal Frnka-spisovatel | 22. dubna 2017 v 23:59 | Reagovat

Já zejména nad genesis. Platily tehdy jiné fyzikální zákony? Od kdy platí nám známé, podle kterých vznikly nejdříve hvězdy, pak ta naše a pak až Země? Od vyhnání lidí z ráje asi sotva že? To o Ježíši jak kázal přivést nepřátelé a zabít, slyším poprvé!!!To mne úplně šokovalo. Co si o tom myslet? Napiště mi na facebook do stránky Anežka a Michal, knihy autora Michal Frnka

8 Michal Frnka-spisovatel Michal Frnka-spisovatel | 23. dubna 2017 v 0:17 | Reagovat

Aha, vysvětlení je prosté, co se týká Lukášová evangelia. Jedná se o podobenství, žádné přímé nařízení Ježíše přivést nepřátelé a zabíjet. Ta slova říká někdo v tom podobenství. Je možné si všimnout více stejných podobenství, poukazujích dle mého názoru na Boha a Boží soud. O lampě, o hřivně a jiné další. Přivést nepřátele a pobít, je obrazně řečeno, nepřátelé Boha nebudou jen pobiti, ale budou uvrženi do pekla. Koho Bůh považuje za přítele, ten bude spasen. Pán v podobenství, může být Bůh. Podobenství podle mně symbolizuje tohle: Kdo má, tomu bude dáno, kdo nemá, bude mu odňato i to, co má. Člověk dostal od Boha rozličené dary, včetně dary víry a rozumu, je nutné rozum nezneužívat, víru mít a rozvíjet, věřit a žít podle toho. Jinak mu po smrti bude odňato i to, co má. Jeho pomyslná hřivna, nevynesla více, když měla potřebné dary, předpoklady. Tohle odpovídá katolickému učení, že komu bylo více dáno, čili katolíkům, co se pravdy týká, od toho se více očekává, proto nestačí jen věřit, ale je nutné chodit každou neděli do kostela a minimálně jednou ročně ke svátostem. Od každého křesťana se více očekává. Byla mu dána víra, je povinnen nebýt lhostejný a je nutné podporovat i dobročinnost, aby se věřící nepodobal boháči v příběhu o Lazarovi. V těch podobenstvích je zároveň i návod, jak správně žít. Co se týká toho z Lukáše, zajímavost je tam ta, že ani ten který hřivnu zakopal, z logického hlediska neudělal špatně. Sice nevyzískal ani jednu další, ale zase neriskoval ztrátu, vrátil to, co mu bylo svěřeno,čili opatroval hřivnu dobře a předl jí bez újmy, to se také cení ne? Kdyby riskoval a ztratil, pán v příběhu by ho asi také nepochválil. Stejně tak ty, kteří získali, mohl napomenout, proč jste riskovali? Co kdybyste o vše přišli? Kdo Vám dal příkaz investovat? Pravil jsem střežit a vrátit. Z důvodu, že jste získali a neztratili, Vás ušetřím, protože mám z toho zisku radost. Tak by to mohlo pokračovat.

9 Tloustik Tloustik | Web | 2. září 2017 v 11:18 | Reagovat

Lekce kytary NaNastroj.cz jsou super

10 Pedro Pedro | Web | 2. září 2017 v 11:32 | Reagovat

Neznate nekdo nejake lekce kytary online

11 Tloustik Tloustik | Web | 7. září 2017 v 19:56 | Reagovat

Mate zkusenost s nejakymi lekcemi na kytaru?

12 Pedro Pedro | Web | 7. září 2017 v 20:05 | Reagovat

To je moc zajimave

13 Lelandsculp Lelandsculp | E-mail | Web | 4. února 2018 v 2:10 | Reagovat

I needed to thank you for this good read!! I definitely enjoyed every little bit of it. I've got you book marked to look at new stuff you post…
<a href=http://genericviasra.com/>viagra on line</a>

14 Slubsdusedutt Slubsdusedutt | E-mail | Web | 18. dubna 2018 v 0:43 | Reagovat

Hi there, for all time i used to check website posts here early in the dawn, because i love to find out more and more.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama