Tajemství Velké pyramidy v Gíze (1/3) -- Jediný nápis je podvrh, napojení na vesmír

15. července 2008 v 20:58 | sagan (zavináč) email (tečka) cz |  Staré civilizace
Planina Gíza, 820 n. l. (úvod) - Bagdádský kalif Abdulláh al-Ma'mún se spolu s armádou kameníků, kovářů a tesařů snaží prorazit skrze horu kamenných bloků do nitra Velké pyramidy v Gíze. Ohromná masa musela být postavena, aby ukryla něco ohromně cenného - úžasný poklad nebo tajné vědění. Muži používají všechny možnosti hrubé síly: kámen rozpalují ohněm a překotně chladí octem rozlévaným na rozžhavené bloky. Kámen ztrácí rozpínáním a smršťováním svoji pevnou stavbu, praská, a vetřelci si pomalu pomocí beranidel rozráží tunel dovnitř.

Po průniku nachází uvnitř pouze nedokončenou jeskynní místnost umístěnou pod pyramidou. Místnost zeje prázdnotou. Stavitelé pyramidy odvedli vynikající práci, když se jim povedlo přivést vetřelce pouze do falešné komory. Podle tradičního podání se však Al-Ma'múnova výprava nevzdává, zkouší pevnost šachty a v místě, kde se její myší díra setkává se sestupnou chodbou, odpadává zvláštní trojúhelníkový kamenný blok. Může se snad někde nahoře přeci jen nacházet komora - dosud neobjevená komnata ukrývající ohromné bohatství?
Al-Ma'múnův tunel do pyramidy
Al-Ma'múnovi muži nemohou rozbít žulový blok nad nimi a proto kopají kolem něj. Zjišťují, že nerozbitelný blok byl jen první z celé řady kamenných bloků seřazených směrem vzhůru ve stejném úhlu, v jakém klesá sestupná chodba. A za seskládanými bloky činí ohromný objev - dosud skrytou chodbu vedoucí vzhůru do srdce pyramidy.
Objevená vzestupná chodba.

Vetřelci zjistili, že chodba směřující vzhůru se rozděluje na dvě části. Jedna mění vzestupný rys na vodorovný a ústí do Královniny komnaty. Druhá se rozšiřuje ve Velkou galerii a vede do Královy komnaty. Přes tento důležitý objev Al-Ma'mún vytoužený poklad nalezl. V Králově komnatě objevil pouze prázdný nedokončený sarkofág.
Králova komora a Velká galerie

Fakta

Pyramida je přesně orientována ve směru světových stran. Strana její čtvercové základny měla původně délku 231 metrů, výška pyramidy byla 147 metrů a úhel sklonu stěn pyramidy tak je roven 52 stupňům. Povrch pyramidy byl obložen vrstvou leštěného kamene a na jejím vrcholku se měla tyčit zářivá špice. Lidé kradli materiál z pyramidy pro stavbu Káhiry a dnes je proto nižší o 8 metrů než byla v době dokončení.

Velká pyramida v Gíze, označovaná také jako Chufuova (nebo Chufevova, 26. století př. n. l.), řeckými historiky pak jako Cheopsova pyramida, je největší egyptskou pyramidou vůbec. Starověkým Egypťanům byla Gíza známa jako Rostau (případně Rosetau, odtud Rosetská deska). Původně byla stejně jako většina ostatních pyramid obklopena bílým leštěným vápencem. Dokonce měla být na vrcholu zdobena zlatou špičkou, zmenšeným modelem sebe sama.
Pyramida obložená bílým leštěným vápencem zdobená zlatou špicí.

Jednotlivé kvádry, které pyramidu tvoří, mají větší hmotnost od 2 do 40 tun. Dodnes je největší stavbou postavenou z kamenných bloků bez použití pokročilejší techniky. Po tisíce let byla Velká pyramida skládající se z 2,5 milionů kamenných bloků nejvyšší stavbou na světě vůbec. Dobové dokumenty udávají, že stavba trvala 20 let. V roce 1300 Velkou pyramidu převýšily věžičky katedrály svaté Marie ve městě Lincoln (Anglie). Představují pyramidy vysokou technologii, která se objevila z ničeho?
Kamenné kvádry mají větší hmotnost než dvě rodinná osobní auta.

Jak a proč byla Velká pyramida postavena? Jaké je její poselství a její odkaz?

Skotský královský astronom Charles P. Smyth (1819-1900) napsal, že rovnoběžka a poledník pyramidy procházejí skrze největší množství pevniny na Zemi. Smyth dále popsal, že pyramida leží v geografickém středu dělícím souše a oceány Země na čtyři stejné části. Pyramida tak může být důkazem přítomnosti Boha, který je zdrojem Bible. V Izajášově knize 19, 19 čteme: "V onen den bude mít Hospodin oltář uprostřed egyptské země a posvátný sloup při jejich hranicích ude zasvěcen Hospodinu."
Stránka ze Smythovy knihy "Naše dědictví ve Velké pyramidě". Pyramida leží v geografickém středu zemské souše.

Velké matematické znalosti ukryté ve Velké pyramidě


Poměr mezi délkou obvodu kružnice o a průměrem kružnice d, tedy π = o / d, je stejný pro libovolnou kružnici. Ať vezmeme jakkoliv velkou kružnici (kružnici s libovolným průměrem), poměr mezi délkou obvodu kružnice o a průměrem této kružnice d, je vždy stejný, a je roven 3,14159 (zaokrouhleno, číslo je iracionální). Jedná se o číslo π (pí), kterému u nás také říkáme Ludolfovo číslo. Každá kružnice má v sobě automaticky zanesenu tuto konstantu.
Zajímavé ale je, že v rozměrech pyramidy je zakódována číselná hodnota konstanty π. Podívejme se na důkaz.
1. Výška pyramidy h = 147 m
Délka strany základny pyramidy a = 231 m
2. Vypočteme obvod l čtyřhranné základny pyramidy, tedy l = 4 . 231 m a dostaneme l = 924 m.
Vypočteme dvojnásobek výšky pyramidy, tedy v = 2 . 146 m, dostaneme v = 292 m.
3. Nyní určíme poměr l (vycházející z délky základny pyramidy a) a v (vycházející z výšky pyramidy h) jako l/v. Dostaneme l/v = 924 m/292 m = 3,16438. Tak malá odchylka od skutečné hodnoty 3,14159 v tak ohromné starověké pyramidě postavené tisíce let před naším letopočtem! Ludolph van Ceulen, po kterém je číslo v některých zemích pojmenováno jako Ludolfovo číslo, žil až v 16. století a výpočtem čísla π strávil většinu svého života.
Ludolph van Ceulen obětoval svůj život výpočtu čísla π, které spočítal pomocí mnohoúhelníku o 2^62 stranách na 35 desetinných míst. Svůj výsledek má vyrytý na svém náhrobním kameni.

Je jediný nápis v pyramidě podvrh?

Stěny Velké pyramidy by měly být plné nápisů. Uvnitř ale nejsou absolutně žádné hieroglyfy. Ani v jedné ze tří pyramid v Gíze není žádný viditelný nápis, ani jediné slovo o tom, proč byly postaveny, k čemu se používaly. Faraoni se přitom tak rádi zvěčňovali. Faraón Chufev nezanechal v pyramidě žádný nápis, že on je jejím stavitelem.
Jediný nápis, který přisuzuje Velkou pyramidu právě Chufuovi je pro běžného návštěvníka zcela skrytý. Nachází se na jednom z kamenných bloků odlehčovací komor umístěných nad Královou komnatou a jedná se o značku vytesanou dělníkem v lomu. Podobné nápisy dělníků byly docela časté. Autor Zecharia Sitchin se domnívá, že kartuše nesoucí Chufuovo jméno na tomto kamenném bloku je podvod, který nastrojil Samuel Birch, pomocník archeologa Howard Vyse, jenž nápis v roce 1837 objevil. Žádný jiný nápis potom nepřipisuje Velkou pyramidu Chufuovi a její stavitel je tak neznámý.
Zecharia Sitchin tvrdí, že podobná kartuše je uvnitř Velké pyramidy. Re-u-f-u (psáno zprava do leva).

Kosmické spojení

Možná největší tajemství ale ukrývají šachty vedoucí z Královy a Královniny komnaty. Z každé vede jedna šachta k severu a jedna k jihu. Archeologové je někdy označují jako větrací šachty, přestože jejich skutečný význam není znám. Nedokážeme obhájit, že se jednalo o větrací šachty, jelikož jsou zacpány a neústí až na povrh pyramidy. Nenajdeme je v žádné jiné egyptské pyramidě postavené předtím ani potom, jsou charakteristické pouze pro Velkou pyramidu.
Šachty vedoucí z komor směrem ven z pyramidy. K jakému účelu sloužily?
Nemají žádný praktický význam z hlediska konstrukce pyramidy a přitom je muselo být velmi obtížné vybudovat. Šachty tedy měly zajisté svůj důvod, pro který byly zkonstruovány. Možná byly stavěny pro nějaký vyšší účel.
Do mnoha hrobek nakreslili egyptští umělci hvězdy a souhvězdí. Autoři Graham Hancock a Robert Bauval se proto domnívají, že to nejsou obyčejné šachty. Jsou to hvězdné šachty. Míří k význačným hvězdám doby 2500 př. n. l., severní šachty k Siriu a Al Nitaku, jižní ke Kochabu a Thubanu.

Vesmírná energie

Ve prospěch nadpozemské funkce pyramid vypovídají i další lidé. Uznávaný psychiatr a psychoanalytik Wilhelm Reich (1897-1957) popsal, že pyramidy hromadí a zesilují životadárnou energii, kterou označil jako orgon. Pyramidy mají dokonce schopnost přeměnit negativní, mrtvou energii, na pozitivní, životadárnou. Ovoce, zelenina i maso uložené v pyramidě se nekazí, ale jsou vysušeny.

Na studium pyramidální energie navázal český inženýr Karel Drbal. Popsal, že ostří použité žiletky umístěné do pyramidy, která odpovídající přesnému modelu Velké pyramidy v libovolném měřítku, se obnoví bez potřeby zásahu jakékoliv známého fyzikálního působení. Jeho práce vyústila v roce 1949 přihlášením patentu a jeho schválením v roce 1952 pod číslem 91304. Patent přitom musí být jasně a úplně popsán tak, aby jej mohl jiný odborník znovu uskutečnit.
Titulní strana přijatého patentu pana Karla Drbala.
Článek pokračuje -- klikněte zde.
#
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Krajanka Krajanka | 17. července 2008 v 9:48 | Reagovat

taky si myslím, že to stavěli lidi z Atlantu.

2 dodo dodo | 20. července 2008 v 21:59 | Reagovat

Rozluštěná záhada přestane být přitažlivá a proto všichni dokola opisují to, co je všem již dávno známo, ale ne vyřešeno. Kdo se chce něco dozvědět o skutečném poselství pyramid v Gíze, má již možnost na:

http://www.razdva.cz/jaroha

a jistě to není náhoda, že se tak děje až v této pohnuté době k níž byl nezbytný souběh několika předpokladů, přinášející však i dějinnou křižovatku lidského bytí.

3 ludgi ludgi | Web | 27. února 2011 v 20:43 | Reagovat

zajímavý článek. O tomto tématu jsem si hodně přečetla v časopisech typu Enigma a podobně a těžko říci co si o tom má člověk myslet.

4 Jirka Jirka | E-mail | 19. června 2015 v 18:56 | Reagovat

Tak dolní komoru vyhrabal údajně 1816-17 Giovanni Caviglia. https://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Caviglia
Pak to nemá být taková záhada, když je Internet plný protichůdných tvrzení.

5 Jirka Jirka | E-mail | 19. června 2015 v 23:14 | Reagovat

[4]:No tak nakonec asi Caviglia vyhrabal to, co Al-Ma'múnova výprava zasypala.
Dost prezicní popis
http://www.gizapyramid.com/beford%20article%202.htm

6 Kamil Kamil | Web | 2. září 2017 v 11:24 | Reagovat

Doporucte mi nejake kytarove lekce

7 Hovedo Hovedo | Web | 2. září 2017 v 11:34 | Reagovat

Jake lekce kytary byste doporucili?

8 BrandonSaf BrandonSaf | E-mail | 17. října 2017 v 16:32 | Reagovat

Tawhjjdii
Хочу купить модные <a href=https://www.1prikid.ru/koshelki-portmone/>женские кошельки</a> 2010, Могу я купить элитные <a href=https://www.1prikid.ru/koshelki-portmone/>кошельки женские</a> оригинал

9 ThomasMit ThomasMit | E-mail | Web | 3. května 2018 v 13:53 | Reagovat

y http://genericviagrabsn.com viagra generic name <a href= http://genericviagrabsn.com >view web page</a> course

10 ElmerSoict ElmerSoict | E-mail | Web | 17. května 2018 v 20:53 | Reagovat

q http://mkbs.net/doxycycline/# order drugs <a href= http://mkbs.net/doxycycline/# >cheap doxycycline</a> name

11 SteevPseup SteevPseup | E-mail | Web | 5. června 2018 v 10:45 | Reagovat

bonyl 500 mg amoxicillin dosage
<a href="http://getamoxilok.com">amoxicillin 500</a>
amoxicillin suspension roemmers sertal compuesto
<a href=http://getamoxilok.com#amoxiline>amoxicillin 500mg capsules</a>
antybiotyk amoxicillin dla dzieci

12 SteevPseup SteevPseup | E-mail | Web | 5. června 2018 v 21:12 | Reagovat

antaeus labs trenazone dosage of amoxicillin
<a href="http://getamoxilok.com">amoxicillin medscape</a>
amoxil capsules 500mg pregnancy diet
<a href=http://myamoxilok.com#amoxicillin+medscape>amoxil online mail-order pharmacies</a>
aldara for molluscum dosage of amoxicillin

13 KiiraPseup KiiraPseup | E-mail | Web | 6. června 2018 v 20:22 | Reagovat

ciloxan eye drops expired amoxicillin
<a href="http://getamoxilok.com">amoxicillin 500 mg dosage instructions</a>
immunomax forte dosage for amoxicillin
<a href=http://getamoxilok.com#amoxicilline+500+mg>amoxi</a>
difference between ceftin and amoxicillin 875

14 MarkPseup MarkPseup | E-mail | Web | 20. června 2018 v 21:17 | Reagovat

viagra usa online pharmacy
<a href="http://viagra-tt.com">order viagra online</a>
aromadendrene viagra
<a href=http://viagra-gg.com#100+mg+viagra>sildenafil online</a>

15 MarkPseup MarkPseup | E-mail | Web | 6. července 2018 v 14:06 | Reagovat

indoramin 20 mg cialis
<a href="http://cialis-tt.com">cialis coupons</a>
cialis from europe
<a href=http://cialis-tt.com#interactions+for+cialis>buy cheap cialis online</a>

16 MarkPseup MarkPseup | E-mail | Web | 7. července 2018 v 2:10 | Reagovat

cialis coupons for cvs pharmacy
<a href="http://cialis-gg.com">cialis generic</a>
interrogation techniques used buy cialis
<a href=http://cialis-gg.com#black+cialis+online+mail-order+pharmacies>cialis cost</a>

17 MarkPseup MarkPseup | E-mail | Web | 9. července 2018 v 21:36 | Reagovat

list of blood pressure tablets and viagra
<a href="http://viagra-gg.com">viagra substitute</a>
propylenglykol nebenwirkungen viagra
<a href=http://viagra-gg.com#viagra+natural>sildenafil 100 mg</a>

18 MarkPseup MarkPseup | E-mail | Web | 9. července 2018 v 21:37 | Reagovat

nounou d'enfer generique viagra
<a href="http://viagra-gg.com">buy viagra 100mg</a>
viagra old pills
<a href=http://viagra-gg.com#viagra+100mg+bayer+prezzo>natural viagra</a>

19 MarkPseup MarkPseup | E-mail | Web | 10. července 2018 v 23:10 | Reagovat

viagra cialis c20 online
<a href="http://viagra-gg.com">pink female viagra online mail-order pharmacies</a>
viagra prices by pharmacyclics
<a href=http://viagra-gg.com#viagra+50+mg+prezzo>where to buy viagra</a>

20 MarkPseup MarkPseup | E-mail | Web | 22. července 2018 v 6:58 | Reagovat

cialis price costco
<a href="http://cialis-easy.com">cialis coupon</a>
symbicort turbuhaler 200/6 bijsluiter cialis
<a href=http://cialis-easy.com#cialis+buy>cialis for sale</a>

21 MarkPseup MarkPseup | E-mail | Web | 22. července 2018 v 7:29 | Reagovat

acquistare cialis online sicuro engineering
<a href="http://cialis-easy.com">cialis 30 day sample</a>
no effects from cialis 5 go to 10 mg
[URL=http://cialis-easy.com#buy+tadalafil+online ]black cialis online mail-order pharmacies[/URL]

22 MarkPseup MarkPseup | E-mail | Web | 22. července 2018 v 22:10 | Reagovat

generic cialis usa net reputation impression
<a href="http://cialis-easy.com">cialis generic</a>
5mg cialis online uk
<a href=http://cialis-easy.com#cialis+prices>cialis prices</a>

23 MarkPseup MarkPseup | E-mail | Web | 23. července 2018 v 7:34 | Reagovat

taking 20 mg cialis daily
<a href="http://cialis-easy.com">cialis printable coupons</a>
torlos h generico de cialis
[URL=http://cialis-easy.com#cialis+from+canada ]coupon for cialis by manufacturer[/URL]

24 MarkPseup MarkPseup | E-mail | Web | 24. července 2018 v 14:04 | Reagovat

generic viagra cialis canada
<a href="http://cialis-easy.com">cialis 20mg</a>
mitomicina colirio generico de cialis
<a href=http://cialis-easy.com#tadalafil+20mg>cialis 5 mg</a>

25 MarkPseup MarkPseup | E-mail | Web | 25. července 2018 v 0:56 | Reagovat

5 mg cialis generic india
<a href="http://cialis-easy.com">tadalafil 20 mg</a>
generic soft tab cialis free
<a href=http://cialis-easy.com#cialis+prices>cialis coupons 2018</a>

26 MarkPseup MarkPseup | E-mail | Web | 11. srpna 2018 v 17:54 | Reagovat

doxyhexal 100mg viagra
<a href="http://viagra-nice.com">viagra pills</a>
serez 100mg viagra
<a href=http://viagra-nice.com#100+mg+viagra+lowest+price>cheap viagra</a>

27 MarkPseup MarkPseup | E-mail | Web | 11. srpna 2018 v 22:45 | Reagovat

amoksiklav 1000 mg upotreba viagra
<a href="http://viagra-nice.com">buy viagra 100 mg</a>
generic viagra cheap online
<a href=http://viagra-nice.com#cheap+viagra+100mg>generic viagra</a>

28 MarkPseup MarkPseup | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 0:41 | Reagovat

viagra prices costco walmart
<a href="http://viagra-nice.com">female viagra pills</a>
donde comprar viagra online
<a href=http://viagra-nice.com#viagra+for+women+online+mail-order+pharmacies>viagra coupons</a>

29 MarkPseup MarkPseup | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 2:50 | Reagovat

viagra 50 mg cijena plina
<a href="http://viagra-nice.com">buy viagra 50mg</a>
buy viagra in uk
<a href=http://viagra-nice.com#sildenafil+online>viagra over the counter</a>

30 MarkPseup MarkPseup | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 2:52 | Reagovat

50 mg viagra is equivalent to what in cialis
<a href="http://viagra-nice.com">buy viagra 100 mg</a>
viagra sales figures 2011 hyundai
<a href=http://viagra-nice.com#buy+100mg+viagra>women viagra</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama