Tajemství Velké pyramidy v Gíze (2/3) -- Tajemství v šachtách

15. července 2008 v 21:54 | sagan (zavináč) email (tečka) cz |  Staré civilizace
Planina Gíza, počátek n.l. (pokračování) - Jaké znalosti pyramida skrývá?
Všechna námaha možná kvůli zapomnění, možná jen kvůli usnadnění přístupu. Místo vstupu vybudované staviteli Velké pyramidy bylo po skončení největšího rozmachu egyptské říše znovu známo už v antické době. Řecký učenec Strabo (63 př. n. l. - 24 n.l.) o vstupu do Velké pyramidy napsal: "Velká pyramida má na jedné straně vysoko nad úrovní okolní krajiny kámen, který je možné nadzvednout a odkud vede cesta do základů pyramidy." (Geographica, 17.1.33). Tento původní vstup do pyramidy je posunut vůči středu strany o 7 metrů a nachází se ve výšce 17 metrů nad okolní rovinou.
Dvojité klenutí nad původním vstupem do Velké pyramidy tvořené vápencovými bloky.

Naše označení Králova a Královnina komnata či Velká galerie nemuseli mít se skutečným účelem komnat vůbec nic společného, především účel takzvané Královniny komory je neznámý, jelikož v Egyptě nebylo zvykem pochovávat manželku spolu s jejím mužem. Poetické názvy síní vymysleli Arabové po vzoru své vlastní kultury, kde bylo pravidlem pohřbívat muže do hrobek s plochým stropem (který připomíná Králova komora) a ženy do hrobek s lomeným stropem (který připomíná Královnina komora).
Vnitřní schéma Velké pyramidy v Gíze.
Velká (Chufuova = Chufeova = Cheopsova) pyramida je doprovázena dvěma dalšími velkými pyramidami. Chafrénova pyramida je jen o 3 metry nižší než Chufuova. Menkaureova pyramida je o více než polovinu nižší než Chufuova. Chafrén byl Chufuův syn. Menkaure byl Chufuův pravnuk.
Jediný ze starověkých (antických) divů světa, který se dochoval až do dnešního dne. Pyramidy v Gíze.

Mezi lidmi stále přetrvává diskuze. Kdo opravdu mohl dát postavit takové úžasné dílo, jakým je Velká pyramida? Chufu, předpotopní patriarcha Enoch, bůh Thovt nebo Atlanťané?

Ani v jedné ze tří pyramid v Gíze není žádný viditelný nápis, ani jediné slovo o tom, proč byly postaveny ani k čemu se používaly. Faraoni se přitom tak rádi zvěčňovali. Všechny Gízské pyramidy byly postaveny za vlády 4. dynastie (cca 26. století př. n. l.) během sta let. Nemáme žádné důkazy, že by králové (faraóni) někdy byli v těchto pyramidách pohřbeni. Lidské ostatky nebyly nalezeny v žádném ze sarkofágů uvnitř pyramid 4. dynastie.

Pyramidy následujících panovníků, panovníků 5. dynastie, již obsahají texty a mají bohatou výzdobu. Pyramidy 5. dynastie jsou však menší, faraóni možná mohli vynaložit pouze omezené zdroje na jejich výstavbu.
Pyramida faraóna Unase (Venise), krále 5. dynastie. Zvenku nevypadá příliš majestátně. O to větší poklad se ukrývá uvnitř.
Bohatě zdobený vnitřek Unasovy pyramidy s hieroglyfickými texty.

O účelu pyramid vypovídají pozdější záznamy. Herodotos navštívil Egypt kolem roku 450 př. n. l. "Tyto komory," zapsal ve svých Dějinách (2:124), "král Cheops vystavěl jako pohřební komory pro sebe." Herodota však není možné vždy považovat za bezchybný zdroj historických událostí, protože víme, že některé jiné smyšlené příběhy zapsal jako skutečnost. Jeho výpověď je potřeba ověřovat z jiných pramenů.

Další dějepisec, Diodóros Sicilský (80 - 20 př. n. l.) zapsal, že Chufu a Chafrén postavili pyramidy, aby sloužili jako jejich hrobky, ale z obavy před znesvěcením svých mumifikovaných těl naplánovali své uložení na tajné neoznačené místo (Knihovna dějepisu, 1:64). Strabo rovněž zapsal, že pyramidy sloužily jako "hrobky králů" (Zeměpis, 17.1.33). Plinius (23 - 80 n. l.) zaznamenal, že pod pyramidou se nacházel kanál spojený s Nilem, jímž protékala voda (Přírodní historie).

Je pyramida postavena na významném místě zemského povrchu?

Královský astronom Charles P. Smyth měl předem daný závěr, ke kterému chtěl dospět. Toužil podat důkaz přítomnosti Boha pozměněním údajů zjištěné skutečnosti. Svými údaji chtěl podpořit svou představu, že Velká pyramida "nese znamení a je svědkem toho, že Bůh zavítal do země Egyptské" (Naše dědictví ve Velké pyramidě, Charles P. Smyth, orig. Our Inheritance in the Great Pyramid , str. 596).
Jaká rovnoběžka či poledník prochází největším množstvím suchého povrchu země je sporné. Jako pravděpodobnější se jeví nikoliv současná geografická poloha Velké pyramidy, nýbrž rovnoběžka na 50 stupních severní šířky a poledník na 20 stupních východní délky.
Co je ale důležitější, usadili se Egypťané v povodí Nilu kvůli geometrické magii nebo kvůli výhodám, které tato oblast poskytuje pro život? Zdá se mi, že tím kouzelným bodem (50 stupňů s. š., 20 stupňů v.d.) je Česká republika. Egypťané se tedy měli podle Smythovi hypotézy usadit právě zde a postavit Velkou pyramidu právě v České republice.
Stránka ze Smythovy knihy "Naše dědictví ve Velké pyramidě". Pyramida leží v geografickém středu zemského povrchu.

Je jediný nápis v pyramidě podvrh?

Jediný nápis, který přisuzuje Velkou pyramidu právě Chufuovi, se nachází na jednom z kamenných bloků odlehčovacích komor umístěných nad Královou komnatou, v místě, které lidé nikdy neměli navštívit. Tyto komory byly technickou nutností, zabezpečující stabilitu Královy komnaty. Důkaz potvrzující Chufua jako stavitele pyramidy. Podle některých autorů až moc dobrý důkaz, protože je, podle nich, falešný.

Autor Zecharia Sitchin ve své knize vysvětluje podvod na základě chyby v nápisu. V roce objevu kartuše se jménem "Chufu" na kamenném bloku Howardem Vysem (1837) byla vydána kniha Materia Hieroglyphica. Podle Sitchina bylo v knize Chufuovo jméno vytištěno tak, že jednotlivé čáry znázorňující síťku v kruhu "Ch" splynuly v jeden plný kruh znázorňující sluneční kotouč "Re". V knize se tak objevilo namísto jména Chufu chybně Reufu.

Sitchin se domnívá, že vzhledem k hubeným výsledkům archeologického týmu, který Howard Vyse vedl, vytvořil jeho pomocník Samuel Birch nápis uvnitř pyramidy podle knihy ve snaze jasně přisoudit Velkou pyramidy Chufuovi a připsat tak výpravě významný objev - jméno ale opsal se stejnou chybou, jaká se objevila v knize - a která ho usvědčila.
Zecharia Sitchin tvrdí, že podobná kartuše je uvnitř Velké pyramidy. Re-u-f-u (psáno zprava do leva).
Významný německý egyptolog Rainer Stadelmann, který prováděl novější výzkum ve Velké pyramidě, však pořídil fotografie, které jasně ukazují, že nápis uvnitř pyramidy je správný (stejný nápis také nezávisle na sobě ukazují dokumenty BBC a Channel 4). Byl to výtisk práce, kterou vydal Howard Vyse, kde jednotlivé čáry splynuly. Skutečná kartuše ve Velké pyramidě nese symbol "Ch" a jméno Chufu. Nebyl to Vyse, kdo se stal obětí omylu, nýbrž Sitchin.
Skutečný nápis na kamenném bloku uvnitř Velké pyramidy nesoucí jméno Ch-u-f-u (psáno zprava do leva). Nápis je tedy správný.

Kosmické spojení

Jednalo se o hvězdné šachty, jak navrhují autoři Graham Hancock a Robert Bauval? Zcela určitě nikoliv. Každá šachta několikrát zahýbá a vede vzhůru pod různým úhlem. Proto je nemožné uvěřit tvrzení, že šachty mířily k určitým hvězdám. Ze znalosti náboženství starověkých Egypťanů můžeme soudit, že se jednalo o šachty, kterými mohla duše zesnulého faraóna symbolicky stoupat vzhůru ke hvězdám. Otázkou ale v takovém případě zůstává, proč bylo třeba dvou šachet, když by pro duši Egypťana stačila jediná cesta vedoucí k důležité severní části oblohy.

Dvě šachty vedou přímo z Královy komnaty. Šachty vedoucí z Královniny komnaty však původně oddělovala 8 cm silná kamenná deska a šachty tak do komnaty vůbec neústily. Jižní šachta vedoucí z Královniny komnaty vede vzhůru 65 metrů, jak v roce 1993 zjistil robot Upuaut 2 kterého postavil inženýr Rudolf Gantenbrink pracující pod záštitou Německého archeologického ústavu na pozvání Rainera Stadelmanna. Šachta má vnitřní rozměry zhruba 20x20 cm a končí jemně opracovanou deskou stejného materiálu, jakým byla pyramida původně z venku obložena. Deska na konci šachty obsahuje zkorodované měděné kování.
Jižní šachta vycházející z Královniny komnaty. Pokud bychom ji navštívili ještě v roce 1871, viděli bychom pouze hladkou zeď. Ústí šachty původně oddělovala od Královniny komnaty 8 cm silná kamenná deska.
Severní šachtou urazil Upuaut 2 pouze 19 metrů a nedostal se dále, jelikož chodba prudce uhýbá a robot nemohl ve směru chodby dále pokračovat. Pokročilejší stroj vyslaný v roce 2002 společností National Geographic odhalil, že severní šachta uhýbá před Velkou galerií, za kterou již normálně pokračuje v severním směru. Severní šachta končí stejně jako jižní po 65 metrech vyhlazeným kamenným blokem s měděným kováním. Může se jednat o dveře ukrývající tajné komnaty?
Kamenný blok na konci jižní šachty se zkorodovaným měděným kováním vedoucí z Královniny komory pořízený kamerou robota Upuaut 2.

Aby odhalil tajemství, které se nachází na konci jižní šachty, vezl sebou robot National Geographic vrták, zdroj světla a minikameru. Když se dostal na konec jižní šachty uzavřený hlazeným blokem, navrtal do desky otvor. Poprvé po několika tisíciletích nahlédl oko, oko robota, do těchto prostor. Za 8 cm silnou přepážkou však nalezl jen další zátaras z nahrubo opracovaného kamene.
Hrubě otesaná vápencová deska skrytá za první na konci jižní šachty z pohledu robota vyslaného společností National Geographic. Najdeme za ní ukrytý papyrus?
Dokončení článku -- klikněte zde.

#
 

7 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Loppy Loppy | 17. července 2008 v 9:50 | Reagovat

uz se nemuzu dockat, co najdou za tim druhym blokem!!!!!!!!

2 dodo dodo | 20. července 2008 v 22:02 | Reagovat

Rozluštěná záhada přestane být přitažlivá a proto všichni dokola opisují to, co je všem již dávno známo, ale ne vyřešeno. Kdo se chce něco dozvědět o skutečném poselství pyramid v Gíze, má již možnost na:

http://www.razdva.cz/jaroha

a jistě to není náhoda, že se tak děje až v této pohnuté době k níž byl nezbytný souběh několika předpokladů, přinášející však i dějinnou křižovatku lidského bytí.

3 Apofish21 Apofish21 | E-mail | 1. května 2010 v 10:23 | Reagovat

A ako vysvetlíte, že v vo veľkej pyramíde neboli nápisy žiadne....iba Cheops....A pritom v 4. dynastii sa do stien vyrývalo, nekreslilo.....to je zásadny rozdiel. Mám zato že objav nápisu Cheops je podvod.....myslím že bol dokreslený Samuelom Birchom....alebo niekým iným...

4 oiquell oiquell | 13. srpna 2010 v 10:14 | Reagovat

Podle mě je pyramida mimozemského původu.Resp. nepostavili jí lidé...

5 michal michal | 16. července 2012 v 16:21 | Reagovat

Copak nechápete, že pyramidy obsahují tajemství, které nemí být lidstvu odhalena?!, už získat povolení k tomuto byl výkon, ti co vědí, co se tam skrývá toto povolili ho jen proto, že věděli, co je za tou stěnou a že zrovna v této šachtě odhalení nehrozí.

6 Scoby Scoby | E-mail | 27. září 2012 v 23:01 | Reagovat

Oni moc dobře ví co tam je ví o všem atlantyda, pyramidy, sfinga, bible proroctví májové dokonce i 11.září všechno to do sebe zapadá přidejte k tomu ilumináty a máte výsledek děje se tady něco co se nesmí nikdo dozvědět...! doufám že 21.12 něco výjde podle proroctví na jevo.. New world other! sekta co za vším stojí a ví o všem a jak mile se normální člověk něco doztví tak má kulku v hlavě nebo dostane infarkt!

7 martaska martaska | E-mail | 21. října 2013 v 10:46 | Reagovat

Ahoj tvoje stránky http://www.razdva.cz/jaroha nefungují,přehodí mě to někam jinam,chtěla jsem se podívat ohledně egypta a záhady v gíze)cheopsova pyramida)

8 Mimozemšťan Mimozemšťan | 8. listopadu 2014 v 10:36 | Reagovat

Lidé nesmí vědět k čemu pyramidy ve skutečnosti sloužily, protože kdyby to věděli, tak už tady zřejmě nejsme. Výsledkem výtvorů předchozí civilizace je proměna Afriky v poušť, kde sem tam něco roste. Poušť je ve skutečnosti i pod celým tropickým pralesem v J. Americe, kde byla později vytvořena nová vegetace, aby to tady vůbec mohlo fungovat. To co tam roste získává živiny v podstatě z deště, protože z pouště, která je pod tím by se toho moc neuživilo. Lidé tu ale přesto musí ničit i to málo, co tady zbylo. Hlavně, aby se hýbala ekonomika, že? Pokud lidé budou podporovat tuto konzumní společnost postavenou na ekonomice, tak dopadnou zřejmě jako předchozí civilizace a to, že si na ně za pár tisíc let nikdo ani nevzpomene.

9 Bald Bald | 1. června 2015 v 12:56 | Reagovat

Pyramidy byly vytvořeny, aby vytvářely vodík, který je velice hořlaví a může se použít jako palivo třeba do něčeho co lítá. Jak už tady někteří z vás psaly všechno do sebe zapadá Bermudský Trojuhelník, Ďáblovo Moře, Egyptské Pyramidy, Planiny Nazka a to je jen pár dílků skládanky. Ale všechny dílky ukazují na to, že něco nebo někdo je ve vesmírů nějací "JinoSvětci". Když si přečtete bibli tak v ní se říká, že bůh sestupoval na zem apod., že tu byl ježíš. Co když to byl někdo z jiné planety. Co když všichni "bohové" jak je nazíváme jsou "JinoSvětci". Všichni bohové mají nadlidské schopnosti, jak říkají knihy a pověsti, ale lidi v minulosti neznaly takové pojmy jako rakety, vesmírné lodě ani neznaly takovou techniku, že by jí mohly ovládat. Třeba nás "JinoSvětci" přetvořily z homoerektuse na homosapieny a tím uspíšily náš vyvoj přetvořily nám DNA a tím vznikl Adam a Eva. Všichni kdo něco uměly třeba v bibli mojžíš. "Bůh" mu řekl at překročí řeku, kterou rozsekne ve dvy co když použíly motory vesmírné lodě, aby vodu oddělyly a udělaly průchod vodou, přece když foukáte do vody tak taky jde od sebe. Všechny mýty, báje a pověsti mají kořen pravdiví. A je víc děsivější, že za celou minulost se tu oběvovaly pořád "JinoSvětci". Ještě jsme nezjistily uplně všechno o naší planetě a všech záhadách, nevím jestli je dobré to zjistit, ale zasloužily by jsme si pravdu.

10 decoherence decoherence | Web | 19. června 2015 v 8:56 | Reagovat

rychlá půjčka hned bez 1kc :-!

11 torre torre | Web | 28. září 2016 v 8:32 | Reagovat

půjčím peníze benátky nad jizerou :-P

12 Kamila Kamila | Web | 2. září 2017 v 11:24 | Reagovat

Zkuste lekce kytary Nanastroj.cz

13 Kilian Kilian | Web | 7. září 2017 v 20:06 | Reagovat

Fakt?

14 Infupsl Infupsl | E-mail | Web | 14. února 2018 v 4:09 | Reagovat

do you keep an erection after ejaculation with viagra
<a href=http://bioshieldpill.com/>generic viagra canada</a>
can any age use viagra
<a href="http://bioshieldpill.com/">generic viagra online</a>
symptoms of using viagra

15 Slubsdusedutt Slubsdusedutt | E-mail | Web | 4. května 2018 v 20:45 | Reagovat

What's Going down i am new to this, I stumbled upon this I've found It absolutely helpful and it has aided me out loads. I hope to give a contribution & assist different customers like its helped me. Great job.

16 HobertKah HobertKah | E-mail | Web | 6. května 2018 v 1:13 | Reagovat

m http://mkbs.net/pharmacy/# rx online no prior prescription

17 WilmerChogy WilmerChogy | E-mail | Web | 18. května 2018 v 8:52 | Reagovat

f http://mkbs.net/lyrica/# lyrica coupon

18 SteevPseup SteevPseup | E-mail | Web | 5. června 2018 v 23:48 | Reagovat

co-amoxicillin sandoz alcohol
<a href="http://getamoxilok.com">amoclav</a>
benperidol dosage for amoxicillin
<a href=http://myamoxilok.com#amoxil+online+mail-order+pharmacies>amoxicillin 875</a>
amoxil 500 mg suspension

19 MarkPseup MarkPseup | E-mail | Web | 20. července 2018 v 18:55 | Reagovat

halazepam generico de cialis
<a href="http://cialis-easy.com">cialis professional online mail-order pharmacies</a>
alphagan p vs generic cialis
[URL=http://cialis-easy.com#buy+20mg+cialis ]cialis soft online mail-order pharmacies[/URL]

20 MarkPseup MarkPseup | E-mail | Web | 21. července 2018 v 5:30 | Reagovat

vagidrat gel generico de cialis
<a href="http://cialis-easy.com">buy cheap cialis online</a>
que es cialis de 20 mg
<a href=http://cialis-easy.com#cialis+20+mg+best+price>cialis 5 mg</a>

21 MarkPseup MarkPseup | E-mail | Web | 22. července 2018 v 8:07 | Reagovat

tobradex eye drop generic cialis
<a href="http://cialis-easy.com">cialis 5mg</a>
vicon forte generic cialis
<a href=http://cialis-easy.com#generic+cialis+tadalafil>tadalafil generic</a>

22 MarkPseup MarkPseup | E-mail | Web | 23. července 2018 v 3:27 | Reagovat

hysingla generic cialis
<a href="http://cialis-easy.com">cialis without a doctor's prescription</a>
cialis viagra generico online auctions
[URL=http://cialis-easy.com#cialis+for+sale ]buy cialis[/URL]

23 MarkPseup MarkPseup | E-mail | Web | 23. července 2018 v 13:16 | Reagovat

cialis 20 mg effectiveness
<a href="http://cialis-easy.com">cialis generic</a>
where to buy generic cialis online safely
<a href=http://cialis-easy.com#cialis+professional+online+mail-order+pharmacies>generic cialis at walmart</a>

24 MarkPseup MarkPseup | E-mail | Web | 24. července 2018 v 11:21 | Reagovat

buy generic cialis online uk dictionary
<a href="http://cialis-easy.com">generic cialis at walmart</a>
cialis 5mg vs viagra 50mg
[URL=http://cialis-easy.com#cialis+prices ]generic cialis tadalafil[/URL]

25 MarkPseup MarkPseup | E-mail | Web | 24. července 2018 v 20:57 | Reagovat

canadian cialis prices
<a href="http://cialis-easy.com">buy cialis</a>
pielus shampoo generico de cialis
<a href=http://cialis-easy.com#buy+20+mg+cialis>generic cialis</a>

26 MarkPseup MarkPseup | E-mail | Web | 11. srpna 2018 v 21:26 | Reagovat

alinshop viagra vs cialis
<a href="http://viagra-nice.com">cheap viagra generic</a>
can you buy viagra online ireland
<a href=http://viagra-nice.com#sildenafil+online>viagra substitute</a>

27 MarkPseup MarkPseup | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 10:35 | Reagovat

citalopram 100mg viagra
<a href="http://viagra-nice.com">viagra natural</a>
pastilla lerk 100mg viagra
<a href=http://viagra-nice.com#100mg+viagra>viagra capsules online mail-order pharmacies</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama