Fosilní důkazy evoluce (zkameněliny) a chybějící přechodové články

23. října 2008 v 20:56 | sagan (zavináč) email (tečka) cz |  Stvoření a evoluce
Díky paleontologii známe mnoho konkrétních fosilií mezistupňů, což je úžasné, pokud si uvědomíme, že nemůžeme prohledat každý čtvereční metr země, nemůžeme prohledat dna oceánů. Poznatky vědy našemu poznání milionkrát rozšířily období, po které byl na Zemi život.
Icaronycteris je jeden z nejstarších známých netopýrů (Chiroptera).

Stejně jako jiné vědy používáme k doložení teorie evoluce historické záznamy, v tomto případě zkameněliny (=fosílie), což je pro vědu zcela legitimní. Stejné je to v astronomii, geologii, archeologii a právě rovněž v evoluční biologii.

Fosílie představují názorný záznam nejranějších forem života na Zemi, a jeho rozvoje ke složitějším životním formám. Nejstarší horniny ukrývají primitivní bakterie staré 3,55 miliardy let, mladší horniny datované do období před 680 milióny let pak jednoduché medúzy. A ještě mladší horniny obratlovce před 570 milióny let. Fosílie také ukazují první výskyt savců před zhruba 200 milióny let.

Tyto jednotlivé druhy se neobjevily najednou, ale vyvinuly se z předchozích forem, jak ukazují fosílie. Můžeme tak ukázat jasnou evoluční čáru spojující vyhynulé živočichy a jejich současné potomky.V jednom z předchozích článků (klikni) jsme ukázali vývoj obratlovců na základě fosilních údajů. Vývoj obratlovců, kteří se vyvinuli ve vodě, v obratlovce schopné pohybovat se na souši. Nyní ukážeme na základě fosílií savce, kteří se vyvinuli na souši, v savce žijící ve vodě.

Kapr nebo člověk? Který z těchto dvou druhů je bližší velrybám?

Velryba je bližší člověku. Jak jste to ale mohli vědět?!

Předkové velryb (kytovců) byli suchozemští savci. Velryby se nevyvinuly v moři, ale na pomezí vody a souše. Obratlovci původně přišli z vody na souš, aby se zpět do vody vrátili jako velryby.

Pradávné velryby... se zadníma nohama.

První velryby plavaly v moři pomocí velkých zadních nohou, které se prostřednictvím mutací a přírodního výběru změnily na ocas. Na rozdíl od ryb mávají velryby ocasem ve vodě vodorovně, zatímco ryby svisle, což rovněž poukazuje na oddělený vývoj obou druhů. Velryby měly čtyřnohé předky na zemi, jejichž těla se postupně změnila pro život ve vodě. Dodnes velryby dýchají atmosférický molekulární kyslík.

Nejstarší předkové velryb nejspíše používali pro ulovení své svačiny stejnou taktiku, jako dnešní krokodýl: čekali, až se nějaké žíznivé zvíře přiblíží, a potom ho ze zálohy stáhli do vody. A sami současně hledali ve vodě úkryt před jejich predátory. Byli to nejspíše Ambulocetus a Rhodocetus, kdo se navrátili do vody, a jejichž potomci postupem času "ztratili" nohy.

Vývoj shora dolů. 53 miliónů let v minulosti Pakicetus připomínající psa. V té době velryby ještě chodily po souši. Ambulocetus před 50 milióny let už měl zadní končetiny lépe uzpůsobené pro život ve vodě. Před 48 milióny let na zemi pobýval také Indohyus -- chemický výzkum jeho zubů naznačuje pobyt ve vodě. Před 47 milióny let Rodhocetus měl už něco mezi zadními končetinami a ploutvemi. Basilosaurus před 40 milióny let. Rekonstrukce na základě koster a zkamenělin.

Podobně delfín vypadá více jako žralok než člověk a přesto je delfín blíže evolučně spřízněn s lidmi (je to savec), nežli se žraloky.

Rovněž keporkak ("okřídlená" modrá velryba, humpback whale) má pět "prstů", dýchá stejný vzduch jako lidé, má teplou krev a dokonce chlupy na kůži.

Neexistující přechodové články

Kreacionisté se stále ptají po přechodových článcích druhů ve fosilním záznamu, ukažte nám nějaké přechodové články, žádné neexistují. Dlouho jsem nerozuměl, proč toto tvrdí. Každá fosílie, každý jedinec druhu, je přechodovým článkem.

Pochopil jsem to až v knize "Atlas stvoření" od autora píšícího pod pseudonymem Harun Yahya. Představa kreacionistů o přechodové fosilii je velmi podivná. Podívejme se na ni.Yahya v titulku k tomuto obrázku píše, že by zkameněliny měly obsahovat "groteskní živé tvory jako napůl rybu, napůl ještěra, napůl mouchu, napůl pavouka". Podivná představa o evoluci živočichů. Napůl ještěr, napůl pták. Tento muž nechce, aby jeho čtenáři měli nejmenší představu o evoluci. Nahoře hvězdice, dole ryba, a uprostřed napůl ryba a napůl hvězdice.

Náboženští fundamentalisté se domnívají, že vezmou jedno současné zvíře, vezmou druhé současné zvíře, a musí existovat něco mezi nimi, napůl jeden živočich, napůl druhý živočich, a to je podle nich přechodová fosílie. Podobně jsou zmateni "chybějícím" článkem mezi "opicemi" a člověkem. Opice je stejně současné (moderní) zvíře jako člověk, i když to, z čeho se oba druhy vyvinuly by nám připomínalo spíše opici. Obtížně se pak pro kreacionisty hledá jejich vybájená přechodová fosílie.

Na Zemi byly dosud popsány 2 milióny žijících druhů, může jich být až 50 miliónů. V celé historii Země jich však mohlo být až 40 miliard. Všechny vyhynuly. Vrchní stvořitel patrně neměl příliš smysl pro budoucnost.

Zavěr

Je fantastické, že i přes neúplnost paleontologického záznamu je možné bez pochyb ukázat celou řadu přechodných druhů. Ne vždy navazují přesně druh na druh, ale nepochybně fosílie spojují různé vývojové větve. Neustále se objevují nové a nové zkameněliny, které jemně mění a upřesňují vztahy mezi jednotlivými druhy, někdy ukazují slepé vývojové větve, jindy chybějící článek spojující druhy, další poddruhy atd.

Od některých druhů máme více fosílií, od jiných méně -- fosilizace se vyskytuje velmi zřídka a za velmi specifických okolností -- fosilní záznam proto bude vždy nekompletní. Co nám nemohou ukázat fosílie je však možné doplnit, potvrdit a rozšířit prostřednictvím molekulární genetiky (klikni).

Co je ale důležité, že postupné změny v organismech na Zemi vlivem přírodního výběru a mutací -- biologické evoluce -- jsou neustále potvrzovány narůstajícím počtem fosílií z různě starých geologických vrstev.


 

14 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Evoluce? Evoluce? | 3. listopadu 2009 v 0:10 | Reagovat

Vážený, je hezké, že se snažíte obhajovat evoluci, ale asi jste si nikdy nepřečetl nějakou literaturu, kde by Vám nebyl vymýván mozek evolucí. Přestal byste totiž tak vehementně házet "důkazy" o "mnoha" přechodných článcích, které představují jen víru evolucionistů.

Podívejte se na druhou stranu a zkuste vyvrátit jediný argument, který podkopává styčné nosníky evoluce.

2 Sagan Sagan | 3. listopadu 2009 v 18:30 | Reagovat

Pokud vím, žádný takový dobře vědecky podložený argument neexistuje.

- Sagan

3 Smyk Smyk | 12. února 2010 v 18:35 | Reagovat

"Vymýván mozek evolucí"...?

Tak to mě sundalo ze židle :-D

Ano, je pravda že v evoluci je ještě mnoho nevysvětlených věcí (a jen tak se nevysvětlí), ale to podstatné již bylo dokázáno. Problém je ale v tom, že ikdyž někomu předhodím důkaz přímo před nos, on si pořád bude říkat to svoje. A to je největší problém víry.

4 Orb Orb | 6. března 2010 v 17:41 | Reagovat

Evoluce se muže zdát logická,ale je nepravdivá.Opice budou pořád jen opice i když je mnoho druhu.Psi budou pořád jen psi i když mnoho ras.Člověk bude pořád člověkem. Já z opice ani ze společného předka rozhodně nepocházím.

5 tdulik tdulik | 27. dubna 2010 v 12:55 | Reagovat

Jsem věřící a PŘESTO tvrdím: evoluce funguje.

Jako pochybující vědec ale zároveň říkám: evoluce nedává odpovědi na všechny otázky života na Zemi. Je možné, že evoluce v historii života neměla tu roli, kterou jí připisují dnešní mainstream biologové, tj. že život neprocházel postupným vývojem od nuly až k dokonalým systémům typu Homo sapiens. Formulaci "JE MOŽNÉ" používám proto, že nemám žádný důkaz z oboru biologie a ani ho nemůžu hledat, nemám na to kvalifikaci ani čas. Ale bylo by dobré, kdyby se biologové nechali zpětně inspirovat výsledky informatiků - tak, jako výsledky evolučního bádání v biologii inspirovaly informatiky. A pak se zamysleli nad tím, zda se stejné jevy, které pozorují informatici při výzkumu genetických algoritmů, náhodou nevyskytují i v přírodě. Informatika a genetika mají totiž mnoho společného.

Základní vzkaz informatika biologovi by mohl vypadat ve stručnosti takto:

"Genetické algoritmy tvoříme v krvi a potu, pro spoustu problémů nemá vůbec žádný smysl se genetickými algoritmy zabývat, u některých problémů dávají naopak dobré výsledky, které bychom jinými postupy nedosáhli."

Pokud by se na všechny námi vytvořené systémy podíval v budoucnosti nový výzkumník bez implementační dokumentace, uvidí asi tolik, co dnešní paleontologové: mnoho různých druhů, které vznikly s využitím podobných komponent a postupů.  Pokud by si ale takový budoucí výzkumník z těchto komponent vyvodil, že např. systém křídla letadla (http://www.springerlink.com/content/x273vw2tmepmlnbv/) "se vyvinul" např. ze systému  Yagi antény (http://ti.arc.nasa.gov/projects/esg/research/antenna.htm), byla by taková úvaha z pohledu původních tvůrců těchto dvou systémů naprosto směšná.

Při experimentech v informatice bohužel nemáme k dispozici miliardy let a triliony jedinců. Naše počítače jsou (zatím) ve srovnáním s "výpočetní sílou" živých organismů na Zemi v její celé historii jenom směšné hrkátka.
Proto dnes není vhodné spekulovat o životě způsobem, který jsem předvedl výše u příkladu "křídlo vs. anténa".

Je ale nanejvýš vhodné k evoluci přistupovat se základní otázkou na jazyce: genetika a potažmo evoluce živých organismů je  velmi složitý a velmi dokonalý systém, který má svá pravidla/zákony. Může takto složitý systém vzniknout z ničeho, z chaosu? Aby mohla vzniknout evoluce, musel by někdo nejdřív vytvořit systém genetiky. Mohli vzniknout genetické systémy bez evoluce? Pokud ne, kde se tady tak dokonalý systém vzal?

Věřícím křesťanům, kteří evoluci nemohou přijmout, připomínám, že i naše víra (=směs vytvořená z evangelia a tradic) musí nutně procházet evolucí: kdo z vás dnes praktikuje stejnou křesťanskou víru, jako rodiče našich rodičů, kteří například zhusta schvalovali konečné řešení židovské otázky, neboť "židé přece zabili Krista" ?

Na závěr bych chtěl říct jen tolik: přátelé vědci, bratři věřící i lidé nevěřící: nebuďme zaslepení tradicemi a hledejme pravdu!

K tomu nám věřícím dopomáhej Bůh a následující úryvky z evangelií:

Opustili jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice [Marek 7:8]
Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě [Jan 4:23]
Kdo činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. [Jan 3:21]
Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými [Jan 8:32]
Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. [Jan 1:17]

6 sagan sagan | 27. dubna 2010 v 20:48 | Reagovat

[5]:

Genetika a potažmo evoluce živých organismů... "Může takto složitý systém vzniknout z ničeho, z chaosu?"

Jevy v přírodě (a tedy i evoluce a později genetika) nevznikají z "chaosu", ale díky docela jednoduchému způsobu, jakým se příroda chová.

Vezměme např. hurikány či krystalky ledu. Obojí jsou velmi složité jevy, které vyvstávají jednoduše z "chladného" chování přírody. Podívejme se, jak se tvoří chemické vazby. A od nich je už jen malý krok k chemické evoluci a dále.

Ale přitahování elektronů a protonů není možné přirovnat k (osobnímu) Bohu, který naslouchá modlitbě, stará se o naše dobro, činí zázraky, uzdravuje nemocné či nechává mrtvé vstát z hrobů...

Pokud je pro někoho Bohem řekněme energie mezi protonem a elektronem, pak by musel spatřovat Boha i v žárovce.

- Sagan

7 Bára Bára | 25. května 2010 v 16:55 | Reagovat

totální humus!!!

8 J. Běžný J. Běžný | 28. prosince 2010 v 18:12 | Reagovat

[7]:
Máš na mysli nábožeské tmářství Baruško?

9 J.Běžný J.Běžný | 28. prosince 2010 v 18:17 | Reagovat

[4]:
Že nepocházíš z opice ani ze společného předka je všem jasné, tvým předkem byl nepochybně Dronte Mauricijský

10 Brmba Brmba | 7. ledna 2011 v 22:42 | Reagovat

prosím vás hážete tady množstvím důkazů a článků a blablabla poprosím vás pošlete mě odkaz na  oficiální fotky těch důkazů co potvrzují evoluci mě tyto porovnávání řečnických či písacích dovedností moc neuspokojí a nedají mi odpověd děkuji...

11 Matthias Matthias | E-mail | Web | 13. srpna 2012 v 22:07 | Reagovat

[10]: Co ti brání navštívit muzeum?

12 Pavol Pavol | E-mail | 2. března 2013 v 17:30 | Reagovat

Evolúcia je nezmyslel a paleontologcké dôkazy ju vyvracajú, kto tvrdí opak, mal by si naštudovť niečo o Kambrickej explózii.

13 ňůtn ňůtn | E-mail | 3. března 2013 v 20:16 | Reagovat

Samozřejmě, že ne!! Říká ti něco zákon Akce a reakce?? Vždy musí být něco prvního. Jevy nevznikají jen tak!! pokud si to myslíš tak si jen oběť výše uvedeného vymývání mozků. V dnešní době kdy mnoho světových vědců uznává Boha, tak je tenhle názor trochu zpátečnický. Zkus si najít na Wiki Deismus, a zjistíš, že fungování světa nemá se stvořením nic společného.

14 Karel V. Karel V. | 7. března 2014 v 10:02 | Reagovat

Proč všechny ostatní stránky na netu říkají, že fosílie svědčí proti evoluci a jedinej ty tvrdíš, že svědčí pro? Srsly zajimalo by mě, kdo kecá.

15 Joakim Joakim | 4. dubna 2014 v 14:10 | Reagovat

Hezké, věcné shrnutí evoluce. Fosílie jsou takový bonus k evoluci i kdyby nebyla jediná na tom že evoluce je to nic nezmění. Máme mnoho důkazů založených na biogeografii, genetice, i mnoho dalších ukazující na společný původ všech organismů.

16 Šlajma Šlajma | 7. listopadu 2014 v 19:38 | Reagovat

[15]:Stačí mi jeden pozorovatelný a testovatelný důkaz evoluce :D

17 enteria enteria | Web | 20. června 2015 v 22:57 | Reagovat

nebankovní půjčka online vyšší brod :-|

18 Tobias Tobias | 10. ledna 2016 v 15:51 | Reagovat

[16]: Je možné vystopovat minulost živočichů pomocí metody molekulárních hodin měřící rychlost mutace v DNA a proteinech.. Takto je možné zvíře vysledovat až k mezičlánku například je takto možné vystopovat společného předka opice a člověka který se rozdělil i na předka dnešních goril a z jejich molekulárních hodin můžeme zase vystopovat toho stejného předka, nepopiratelné důkaz který je možné sledovat...

19 Kamil Kamil | Web | 2. září 2017 v 11:13 | Reagovat

Doporucte mi nejake kytarove lekce

20 Tloustik Tloustik | Web | 2. září 2017 v 11:29 | Reagovat

Mate zkusenost s nejakymi lekcemi na kytaru?

21 Kamila Kamila | Web | 7. září 2017 v 20:03 | Reagovat

To je moc zajimave

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama