Neinteligentní design

13. února 2009 v 21:59 | sagan (zavináč) email (tečka) cz |  Náboženství
V předchozím článku jsme hovořili o některých fascinujících vlastnostech živých organismů, které mohou poukazovat, že život neprošel evolucí, nýbrž zvláštnost a odlišnost života od ostatní přírody musela být zanesena inteligentním stvořitelem. Následující text obsahuje snímky explicitně vyjadřující různé odlišnosti tělesné stavby některých lidí od obecné populace, domněle navržené inteligentním designérem podobně jako tyto kapesní hodinky. Proto pokud nechcete tyto fotografie vidět, nečtěte dále.

Navždy spolu

Abigail a Brittany Henselovi z Minnesoty se narodili v roce 1990. Mají společné tělo. Dokáží dělat všechno jako ostatní. Ve škole při písemce vyplňují každá svůj list testu. Když je jedna nemocná, druhá nemusí být. Jedna se může probudit a druhá ještě spát.

Abigail ovládá pravou ruku a pravou nohu, Brittany levou ruku a nohu. Každá z nich necítí druhou část těla. Přesto mohou chodit, běhat tleskat, hrát na klavír a zpívat, hrát basketbal, volejbal, jezdit na kole, plavat, řídit auto. Mají další dva zdravé sourozence.

Anatomie sester Henselových: 2 míchy, 2 páteře (operativně vyztuženy kvůli skolióze ve dvanácti letech), 4 plíce, 2 srdce (sdílející společný oběhový systém), 2 prsa, 1 játra, 2 žaludky, 3 ledviny, 2 žlučníky, 1 močový měchýř, 1 tlusté střevo, 1 pohlavní ústrojí.

Většina lidí je překvapena, když je zahlédne. Ačkoliv sdílejí jedno tělo, mohou mít různou náladu, nemají rády stejná jídla, stejné oblečení. Ale tyhle dvě holky vypadají šťastně. Pokud se jich zeptáte, jestli mají dvě hlavy, odpoví, že každá má jenom jednu.

Lesní muž

Indonéský rybář Dede Koswara v roce 2008. Vypadá, jako by z jeho končetin vyrůstaly kořeny stromů. Potom, co se jako náctiletý mladík řízl nožem do prstu, začaly se po celém jeho těle objevovat bradavice, na končetinách připomínající zrohovatělou kůži, podobné kořenům rostoucího stromu. Jeho stav se nikdo nepokoušel léčit, až přestal být schopný provádět jakékoliv domácí práce. Ztratil zaměstnání, jeho manželka se s ním rozvedla a vychovávala jeho děti v chudobě.
Dede Koswara si vydělával v panoptiku různě postižených lidí jako pouťová atrakce.

Koswara nemůže být nikdy zcela uzdraven. Trpí nepříznivou genetickou mutací způsobující vážnou poruchu imunitního systému (Epidermodysplasia verruciformis). Jeho tělo se tak nedokáže bránit virové infekci, kterou je jeden z druhů lidského papiloma viru (HPV), jenž je běžně rozšířen v lidské populaci. Papiloma virus není vysoce nakažlivý jako jiné druhy bakteriálních infekcí. Tento druh viru se může přenášet z člověka na člověka pouze při kontaktu s poškozenou pokožkou. Skrze zdravou pokožku nepronikne.

V dubnu 2008 na něm byla provedena první z řady operací. Z Koswarova těla při ní byly odstraněny 2 kg výrostků. Bradavice budou růst dál, a proto bude muset každý rok po zbytek svého života podstupovat další dva chirurgické zákroky.

Dvojčata spojená hlavou

Manar Maged (2004) bylo děvčátko, k jejíž hlavě byla přirostlá druhá hlava. Tato druhá část měla rovněž svůj mozek, ale měla nedovyvinuté tělo (Craniopagus parasiticus). Toto "parazitické" dvojče mělo svůj celý mozek, kompletní vlastní vědomí, usmívalo se, mrkalo, řvalo a sálo, ale jeho tělo využívalo okysličenou krev a výživu ze společných biologických systémů s Manar. Přes úspěšné oddělení, Manar o rok později zemřela.
U nás jsou podobně postižené plody běžně potráceny.

Spojení Manar Maged s jejím parazitickým dvojčetem na objemovém modelu.

Poškození obličeje

Francouzku Chantal Sébireovou připravil nádor prorůstající do obličeje o chuť, čich, zrak, a znetvořil jí obličej během osmi let. "Takové utrpení bych nepřála ani zvířeti," napsala soudu Sébireová, když žádala o povolení k eutanazii (2008). Tři dny po jejím zamítnutí spáchala sebevraždu.

Další genetické mutace

Obvykle nepotkáte lidi s různými druhy fyzických či psychických poruch. Jsou jich ale plná léčebná zařízení. Ne všichni se ale vůbec dožijí dětství.
Různé druhy projevů genetických mutací na dětském těle. Inteligentní designér nenavrhnul DNA (kyselinu deoxyribonukleovou) příliš odolnou vůči chybám.

Byly mutace jako například u indického děvčátka Lakšmí Tatmové (2007) s osmi končetinami zdrojem inspirace pro některé starodávné indické bohy?


Nebylo by fér učit inteligentní design spolu s evolucí? Ať se každý rozhodne?

Učit kritické myšlení je zcela jistě správné. Studenti musí své domněnky konfrontovat s pozorováním přírody a výsledky experimentů. Samotné vědecké poznání je výsledkem kritického myšlení a zkoumání přírody během několika mála posledních století. Toto poznání musí být neustále předmětem dalšího přezkoumávání, kritiky a skepticismu, aby se lidské poznání dále rozvíjelo. Ale kritické myšlení neznamená, že každá kritika má stejnou váhu. Kritické myšlení musí být založeno na určitých pravidlech. Inteligentní design nepřináší žádné důkazy a představy zastánců inteligentního designu (Boha) nejsou výsledkem vědeckých postupů. Nemá proto smysl porovnávat nápady inteligentního designu s poznatky přírodovědných oborů. Pouhé sezení a přemítání nevede k poznatkům o přírodě.

Proto kvůli dalšímu pokroku ve školách vyučujeme poznatky, které byly ověřeny v přírodě, jsou podpořeny širokou škálou důkazů z různých oborů, dávají testovatelné předpovědi (falzifikovatelnost), zahrnují a hlouběji vysvětlují ohromnou řadu jevů tak, jako je tomu v evoluční teorii. Domněnky kreacionistů a zastánců inteligentního designu naopak nejsou podpořeny žádnými důkazy. A fantazie nemůže být považována za skutečnost a vyučována ve školách. Proto nemá smysl vést jakoukoliv debatu s věřícími na toto téma.

Kreacionisté nejsou rovnocennou protistranou pro debatu o přírodě. Jakákoliv diskuze s nimi pouze přidává na jejich zdánlivé důvěryhodnosti. Pokud přijmete debatu s kreacionisty, je to jako byste přijímali, že jejich "metoda" poznání je správná. Vytváří to iluzi, že opravdu existuje určitý spor, o kterém je nutné debatovat. Nic takového ale neexistuje. Pokud kdokoliv na konci mé přednášky začne hovořit o bohu, diskuze tím končí. Byla by směšná.

Příroda vypadá krásněji, než se zdá být nutné. Stromy, květiny, barevné sojky, pávi. Člověk někdy neodolá, aby si nepomyslel, že to vzniklo k jeho potěšení. Ale bůh stromů a ptáků by pak musel být také bohem vrozených vad a rakovin.

#
 

13 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Petr Zámečník Petr Zámečník | E-mail | 16. února 2009 v 19:45 | Reagovat

Přeji dobrý den.

Přečetl jsem si Vaši novou přednášku. Teprve na základě této jsem pochopil, proč mi neodpovídáte. Považujete mne za kreacionistu ? V mém případě se mýlíte. Ač jsem přístupný existenci vědomí, jako energetické samostaně žijící individuality, projevující se zkrze hmotný tělesný aparát, nemám k tomuto žádné vědecké důkazy. Proto hledám souvislosti a snažím se zůstat otevřený různým pohledům na realitu. Na rozdíl od Vás jsem neutrpěl vzděláním, proto je pro mne obohacující komunikovat se vzdělanci pokud chtějí. Vy jste jeden z mála, kterého to neunavuje. Ovšem jak naznačujete, máte své hranice, které považujete za nedotknutelné pro spoluobčany kreacionisty. Kreacionismus je skutečně rigidní způsob vidění světa. Nemůžete však každého kdo není iniciativní materialista považovat automaticky za zastánce teorie speciálního stvoření. Já osobně se neztotožňuji ani s teorií inteligentního plánu,jak jsem Vám již napsal. Mrzí mne a považuji to za nefér, když jsou ale vědci propagující tuto cestu automaticky zesměšňováni jako kreacionisté a nábožensky předpojatí lidé. Vždyť stejnou výtku bych mohl směřovat k Vaší osobě, jako k ideologicky předpojatému vědci, který svůj zrak obrací záměrně a plánovaně k předem vytčenému cíli v oblasti pozitivistického vidění světa.

Inteligentní plán není tak směšný jak je u nás prezentován. Vědci kteří zaujímají jeho postoje,jak jistě víte,se regulerně domáhají vysvětlení některých nesrovnalostí které shledali ve svých oborech, nemusím zde jistě uvádět pana Beheho. Tyto problémy nejsou ze strany evolučních biologů progresivně řešeny. Dochází pouze k osočování z náboženské předpojatosti. Tímto se evoluční biologie určitě nezbaví nedořešeností, které jí přináší například biochemie již zmiňovaného Beheho. Tyto vědecké argumenty nejsou brány v potaz a jak i Vy svým postojem dokládáte, jsou odmítány pro svou ideologickou předpojatost a jak píšete nevědeckost, což je pro mne v případě právě onoho notoricky známého Beheho trochu nepochopitelné. Přesto si nemyslím, že myšlenka existence konstruktéra našeho světa, který ho jaksi bezchybně vymýšlí je správná,v tom s Vámi souhlasím. Proto nepovažuji inteligentní plán za konečné vysvětlení, ale za výborný prubířský kámen současné na vavřínech spící nikým neohrožované exaktní vědy. Musím si trošku rýpnout i do Vás, protože v mých očích jste klasickým případem velice chytrého člověka, který si díky své nadprůměrné inteligenci vytvořil velmi jistý a konzistentí názor na fungování světa. Velice toto obdivuji, zvláště v době kdy většinu lidí zajímají pouze televizní seriály a sportovní kanály. Otázkou však zůstává do jaké míry jste zdravě racionální a kdy naopak dochází ke snaze vysvětlovat vše již jaksi plánovitě pouze racionálními prostředky.

2 Petr Zámečník Petr Zámečník | E-mail | 17. února 2009 v 12:24 | Reagovat

Pokračování k reakci ze dne 16.2.2009.

Ve svém článku inteligetní plán se dopouštíte zjevných zjednodušeností, které nemohou odhalit lidé, kteří se s touto problematikou neseznámili. Moje otázka zní. Těchto nepřesností, které jsou snadno postřehnutelné se dopouštíte ze subjektivních příčin (nedostatek času při studiu dané problematiky, neschopnost nezaujatého pohledu na každý konkrétně řešený případ nezjednodušitelně složitého biologického systému).

Nebo systémově obhajujete oficiální vědecký názor před vtíravým opozičním pohledem na svět a tudíž si zřetelně uvědomujete jednostrannost svých článků, kterou ale záměrně používáte jako prostředek v informační kampani.

Ve svých článcích se zřetelně obracíte ke čtenářům u nichž předem předpokládáte, že jsou v daném tématu tzv. tabula rasa. Těmto pak snadno vysvětlujete jak je vše podložené falzifikovatelnými vědeckými důkazy. Minimálně jeden z nás je obeznámen se skutečností, že tomu tak není. Jestliže ve svém článku zveřejníte kritiku bakteriálního bičíku, nebo brouka prskavce, proč taktéž nezveřejníte odpověď dr. Beheho na tuto kritiku. Jsou dvě možnosti. Informujete jednostranně a jak jsem již výše naznačil, obracíte se pouze na neinformované spoluobčany, nebo neznáte reakce na kritiku, jelikož nejsou otišťovány ve vědeckých časopisech.  To víte pouze Vy.  Zaráží mne Vaše iniciativa k odpovědím, na poněkud nezajímavé otázky a nechuť zúčastnit se širší diskuze. Na svém blogu ujišťujete, že nebudete komunikovat s kreacionisty, zastánci inteligentního plánu, jelikož jsou prodlouženou inteligentnější rukou kreacionistů, dále pak s každým kdo se odváží ve svém textu napsat slovo Bůh. Nám oběma je přeci jasné, že problémem není iracionální lidský faktor, ale Vaše naprosté přesvědčení o neomylnosti současné vědecké metodologie a nutnosti její obrany i v diskutabilních případech. Vaše averze směřuje a to podotýkám velice agresivním až inkvizitorským laděním, do každé oblasti, která se snaží vysvětlovat fungování světa odlišně od současného  vědeckého názoru. Největším induktorem agrese bývá strach, myslím že i evoluční psychologie tento fenomén  rozpoznává. Neodvažuji se však tvrdit, že jste obětí této nezáviděníhodné emoce. Na druhou stranu Vám ,ale nevěřím tu až pangermánskou zásadu nediskutovat s hledači Boha,  abych se nepošpinil a nezavdal příčinu k jejich rehablitaci. Nemám v úmyslu se přetahovat, kdo správněji vidí svět. Chtěl jsem pouze s těmi nejčistšími úmysly prodiskutovat některé sporné otázky týkající se vývoje vesmíru a života v něm. Přes počáteční příslib, ale odmítáte přejít k podrobnější diskuzi. Místo toho píšete články, které jsou evidentně jednostranné a tendenční. Nanejvýše se uvolíte otcovsky odpovídat na dětské dotazy, těchto je však velice pořídku. Abychom zaplnili Váš blog životem, nabízím Vám tedy to o čem stále mluvíte. Totální konfrontaci. Nemáte co ztratit. Vaše články jasně deklarují svoji ideologickou čistotu, takže jsou jedinou nezávislou cestou k poznávaní světa, který nás obklopuje. Nemůžete docílit ničeho jiného, než vítězství. Za sebe slibuji, že budu komunikovat pouze v prostoru vědecky posouditelném a nebudu naši diskuzi odchylovat do světa tzv. duchovědců.

Petr Zámečník

3 Re: Petr Zámečník Re: Petr Zámečník | Web | 17. února 2009 v 21:04 | Reagovat

Pane Zámečníku,

Nutnou vlastností každého vědeckého popularizačního článku je provést zjednodušený výklad právě za tím účelem, aby umožnil zpřístupnit danou oblast i neodborníkům při zachování původního smyslu vědeckých poznatků.

Žádný původní článek ani reakce (Reply to My Critics, 2001) doktora Michaela Beheho týkající se neredukovatelné komplexity nejsou publikovány ve vědeckých časopisech z toho důvodu, že byly shledány jako nevědecké. Každý žurnál by přitom chtěl získat slávu a publikovat jako první vyvrácení dlouho přijímaných poznatků. Dr. Behe žádné nové poznatky v této oblasti nepřináší.

Nemá smysl zde znovu vést diskuzi týkající se biologických systémů zmiňovaných zastánci inteligentního plánu a jim spřízněných skupin. Následuje výtah ze spisu případu hnutí inteligentního plánu (04cv2688),  kde dr. Behe naprosto katastroficky selhal a kde je možné zjistit, co připustil při křížovém výslechu (2005).

Dr. Behe připustil, že jeho rozšířená definice vědy, která zahrnuje inteligentní plán, rovněž zahrnuje astrologii (str. 68).

Dr. Behe se pokusil použít koncept nezjednodušitelné složitosti pouze na tři systémy: 1. bakteriální bičík, 2. koagulační kaskádu, 3. imunitní systém. V přírodě se však vyskytuje ohromné množství dalších biologických systémů, u kterých (včetně třech zmíněných) byly předloženy jako důkazy oponované studie, které ukazují, že nejsou nezjednodušitelně složité (str. 76).

Dr. Behe připustil, že neexistují žádné práce v oponovaných časopisech podporující jeho tvrzení, že složité molekulární stroje jako jsou bakteriální bičík, koagulační kaskáda, imunitní systém, byly navrženy v rámci rozumného záměru (str. 88).

Soud dospěl k závěru, že inteligentní design není vědecký, ale teologický (str. 89). Snaží se pouze navodit dojem, že v dané oblasti vědy je nějaký rozpor.

Sám dr. Behe u soudu potvrdil, že přijatelnost argumentů inteligentního plánu závisí na rozsahu víry člověka v Boha (str. 28).

Celé memorandum soudce Johna E. Jonese III. je k dispozici na

http://www.pamd.uscourts.gov/kitzmiller/kitzmiller_342.pdf

Hnutí a reklamní kampaň inteligentního designu včetně dr. Beheho financuje Discovery Institute (str. 28).

Zájmem Discovery Institute je prostřednictvím přímých i nepřímých akcí proniknout do společnosti a prostředí univerzit, "porazit vědecký materialismus a jeho destruktivní morální, kulturní a politický odkaz a nahradit materialistická vysvětlení teistickým pohledem, že příroda a lidské bytosti byly stvořeny Bohem" (Phillip E. Johnson, Wedge document).

Q.E.D.

- Sagan

4 Petr Průcha Petr Průcha | E-mail | 11. března 2009 v 21:53 | Reagovat

Dobrý den,

Souhlasím bez výhrad s autorem přenášky v tom, že nemá smysl se zastánci inteligentního desidnu vést debatu o jejich argumentech. Taková debata nikdy nemůže být fér, neboť cokoli na světě je vysvětlitelné tím, že to navrhl inteligentní designér. Jeví se nám výsledný návrh ne zcela dokonalý? Nevadí, možná designér sledoval záměr, který nám dosud uniká. Naproti tomu stačí najít jediný příklad, kdy nedokážeme současnými poznatky uspokojivě vysvětlit evoluční mechanismus vzniku jedné buněčné organely, a hurá, máme tu důkaz, že celý ucelený systém má díru. Nic naplat, že poznatky tisíců biologů, paleontologů,  genetiků a kdoví koho dalšího spolu hrají a dávají v z pohledu evoluce smysl.

Zastánci inteligentního designu jsou hrdí na to, že kladou otázky, a považují za důkaz arogance "oficiálních vědců" když ti nemají chuť na ně odpovídat. Mám obavu, že oficiální vědci mohou mít i jiné priority, než dokumentovat evoluci bičíku prvoků. Až bude předloženo věrohodné vysvětlení vývoje bičíku, najdou si jistě nějakou daší jednotlivost, na kterou budou zkoušet pevnost základů současné vědy.

Co nedokážu pochopit je, proč se tak zuřivě inteligentí degnéři pouštějí do chudáka Darwina a jeho evoluční teorie? Koneckonců bavíme se tu o jevech "pouze" na úrovni chemie molekul. Proč se rovnou nepustíme do otázek kolem Velkého třesku, fyzikálních zákonů, teorií kolem elementárních částic a podobně. Vždyť i tento svět je nekonečně složitý, a je obtížně představitelné, že vznikl sám od sebe a funguje bez inteligetního designu. Moje vysvětlení je takové, že pro účely misijní činnosti je znazší vzít si za příklad pro veřejnost srozumitělnější a zajímavější objekt diskuse - člověka a jeho původ, buňky a DNA. Kvantová fyzika a kosmologie jsou zkrátka  příliš abstraktní a vyžadují příliš intelektuálního úsilí - tady by se chytilo příliš málo oveček.

Myslím, že bychom si měli přiznat, že na světě existují dvě víry, jedna chce za vším vidět Boha a  inteligentní design, druhá Hmotu a přírodní zákony. Důkaz pravivosti jedné z nich asi nikdo nepodá -  možná bude obtížné shodnout se na tom, co je to vlastně ten důkaz, a co je to pravda. Myslím, že diskuse mezi oběma tábory nemá smysl právě proto, že se tyto tábory neshodnou na metodě, pojmech a pravidlech diskuse. Spor podle mě není spor důkazů, je to spor emocí. Někdo prostě Boha rád, a někdo nerad. Já Boha nerad, nebo ho alespoň k životu nepotřebuji. Někdo ho rád, a k životu potřebuje. Jeho věc. Co nemám rád, jsou misionářské ambice - to se mi nelíbí zejména  na křesťanech a muslimech - nestačí jim, že oni věří, chtějí aby věřili všichni, a aby věřili dle jejich pravé víry. Chtějí toho dosáhnout různě, účel světí prostředky. A nemohu se zbavit neodbytného pocitu, že inteligentní desing je právě jedním takovým prostředkem.

Děkuji tomu, kdo byl ochoten si můj příspěvek přečíst

Petr Průcha

5 Petr Zámečník Petr Zámečník | E-mail | 12. března 2009 v 19:35 | Reagovat

Zdravím pane Průcho.

Kvantová fyzika je jistě zajímavé téma. Jestliže však nemůžeme plodně diskutovat na úrovni nám dobře známé hmotné biologické strutury, těžko dosáhneme uspokojivějšího výsledku v imaginárním světě kvantové fyziky, kde bude jedna strana ještě snadněji podezřívána z psychologismu, zejména když je známa skutečnost, že vědci kteří jako první na počátku minulého století položili základy této moderní fyzice byli převážně nábožensky smýšlející géniové. Stejně jako autor blogu se jednoznačně stavíte na stranu přesvědčených ateistů. Toto je Váš osobní postoj a máte na něho plné právo, přesně jak píšete. Myslel jsem si, že tyto stránky vyjadřují vyzrálý a ucelený názor autora, na který je možno svobodně reagovat. Jelikož se jedná o nekompromisně vyhraněný pohled na svět, je přirozené, že případné námitky budou s největší pravděpodobností v ostré opozici k autorovým úvahám. Nemůžete však z tohoto překotně usuzovat, že každý nesouhlasný komentář je dílem člověka zatíženého církevnictvím. Píšete, že někdo boha potřebuje a někdo nikoliv. Poté se statečně přiznáváte, že  náležíte k té racionálnější straně jejíž těžiště spočívá v lůně vědy. Musíte si být přeci vědom skutečnosti, že ač druhé obviňujete ze snahy pokoutně oživit jsoucnost boha, Vy sám zaujímáte taktéž  velmi ideologický postoj, pouze opačného charakteru. Toto stvrzujete svým radikálním ubezpečením, že nediskutovat je správné. Asi máte pravdu, demokracie nesmí býti ohrožována dotěrnými otázkami a navíc je zcela na místě nekompromisně bránit dialektický materialismus, kterému nás s takovým úsilím učili v dobách předešlých a který je tak hrubě pošlapáván v dnešní sředověkem zapáchající době. Problémem není fakt, že nábožensky smýšlející člověk napadá vědu, aby prosadil existenci boha a za to sklízí kritiku. Neudržitelné však je opovrhování lidmi, kteří si pouze dovolí vidět za vědeckými informacemi náznaky teistické funkčnosti vesmíru, aniž by vědu jakýmkoliv způsobem snižovali, nebo dokonce zesměšňovali. Je přeci jasné, že lidstvo má veškerá práva využívat nashromážděné vědomosti z rozličných vědních oborů.

Bez emocí a vše dobré.

Petr Zámečník.

6 Petr Průcha Petr Průcha | E-mail | 12. března 2009 v 23:37 | Reagovat

Dobrý den pane Zámečníku,

omlouvám se, nejsem vášnivý bloger, pouze jsem náhodou narazil na článek o neinteligetním desingu a následná debata mě natolik zaujala, že jsem neodolal a měl potřebu dát autorovi za pravdu. Rozhodně bych nechtěl tímto zahájit nějakou dlouhou disputaci na toto jistě zajímavé téma. Takže slibuji, že toto je moje poslední reakce, a pak už budu zticha.

Pokud hovoříte o plodné diskusi, je třeba se oprostit od emocí, přesně jak píšete. Proto prosím nepřipisujte oponentovi emoci opovržení. To je tak trochu rána pod pás, opovrhující člověk je přece sám o sobě opovrženíhodný, tedy ani nemůže zastávat věrohodný názor. Věřte že vámi neopovrhuji ani neopovrhuji lidmi, kteří propagují inteligentní desig. Nepopírám ovšem, že mám podezření, které jsem chtěl vyjádřit. Mám podezření, že hlavním smyslem konceptu inteligentního designu je misijní činnost. A tady je třeba být vždy ve střehu, omezení svobody jednotlivce z ideologicky náboženských důvodů umějí křesťané i muslimové velmi dobře, jak v USA tak přeba v Saudské Arábii. Dále se mi nelíbí nálepkování dialektickým materialismem, který přeci musí být špatný, když byl v ideologickém arzenálu zlých komunistů.

Ale od emocí zpět k argumentům.

Myslím, že hlavní jádro sporu je v otázce, kde končí věda, a kde začíná filosofie. Já vidím inteligetní desing jako filosofii, jeho zastánci chtějí, aby byl vnímán jako věda. Tím, že s nimi bude "oficiální" věda diskutovat, potvrdí jeho vědeckost. Oficilání vědci to nechtějí připustit, proto jsou arogantní, přezíraví a nedemokratičtí.

Asi bychom si potřebovali zadefinovat vědu. Proto se mi velmi líbí vaše poznámka o geniálních průkopnících kvantové fyziky, kteří věřili v Boha. (Einstein také, ale měl problém zase  s kvantovou fyzikou). V tom je právě to kouzlo - v Boha věřili, ale ve vědě si jím nepomáhali. Hledali zákonitosti v přírodě, pátrali po souvislostech, uznávali, že svět byl nějakým způsobem uveden v pohyb se všemi svými zákony, a pak už fuguje a vyvíjí se sám od sebe. Nepotřebovali vést spor o to, zda byl svět stvořen duchem, nebo zda tu byl sám od sebe (obě alternativy jsou samy o sobě naprosto fantastické a naším chápáním těžko obsáhnutelné).

Jevy se ve fyzice vysvětlují pomocí známých zákonů. Teorie platí, dokud není zpochybněna měřením, které s ní nesouhlasí. Dobrá teorie, která toho hodně vysvětlí není ale nikdy zcela negována novou teorií. Obvykle zůstane platná pro určitou třídu podmínek. (viz klasická Newtonova a Einsteinova relativistická fyzika). Takto nějak by myslím měla fungovat každá přírodní  věda. Problém s evolucí a bilologií je, že pokusy tu nejsou až tak jednoznačně realizovatelné. Naše informace nejsou úplné, pokud nemáme vysvětlení pro jeden úkaz, nemůžeme zatratit celou teorii. Pokud nám teorie dává vysvětlení pro významnou množinu jevů je to asi dobrá teorie. Pro mě je evoluční teorie dobrou teorií. Vysvětluje podstatnou šíři pozorování v bilogii, paleontologii a genetice, ladí s geologickými a klimatologickými a mnoha jinými pozorováními. A hlavně je konzistentní s výše zmíněným předpokladem, že svět od okamžiku, kdy byl uveden v pohyb funguje sám od sebe bez zásahu cizí moci a jeho fungování se řídí jedněmi fyzikálními zákony. Pracuje s bilogickými strukturami jako s další vrstvou nesmírné rozmanitosti hmoty, a nepotřebuje žádného Boha na stroji, který se zjeví právě za účelem vytvoření "biologického stroje".

Pokud platí analogie s fyzikou, pak budeme evoluční teorii zdokonalovat, rozšiřovat, ale nikdy ji zcela nenegujeme.

Závěrem vysvětlím, proč nevěřím ve smysl diskuse mezi táborem, který nazýváte oficální vědou a táborem zastánců inteligentního designu. Přírodní věda by se měla snažit jevy vysvětlovat přírodními zákony, známými či nově objevovanými. Měla by být interdisplinárně konzistentní - tam kde končí fyzika, měla by navázat chemie a biologie. Filosofie by se měla ptát, zda je svět stvořen za nějakým záměrem, nebo zda je tu sám od sebe a beze smyslu. Filosofie je tu pro klid našich duší a emocí. Cítíte se lépe s Bohem? Věřte v něj. Kouzlo a záludnost inteligentního designu je v tom, že je to filozofický konstrukt spíše než přírodní zákon. Vysvětlí vše elegantně - věci jsou tak úžasně složité proto, že to někdo nekonečně inteligentní takto chtěl. Když na toto přistoupíte, není téměř o ničem se přít. Obávám se, že právě zde je jádro sporu i zdroj všech emocí. Přírodovědec očekává od přírodní vědy přírodní vysvětlení jevů, a nevidí smysl v diskusi s filosofem. Filosof se považuje za přírodovědce a vidí v přírodovědci arogantního demagoga. Opravdu si nemyslím, že diskuse mezi oběma světy může něco přinést.

Srdečně zdravím

Petr Průcha

7 Petr Zámečník Petr Zámečník | E-mail | 13. března 2009 v 4:56 | Reagovat

Upřímně Vás zdravím pane Průcho.

Velmi pozitivně vnímám Vaši odpověď. Nebojte, se rozhodně jsem Váš komentář nebral jako útok na svou osobu, protože nejsem taktéž vášnivým blogerem, jakož i obracečem na víru. Psal jsem v obecné rovině, proto se omlouvám za svůj projev, který vyzněl poněkud útočně Vaším směrem. Mým cílem bylo pomocí přehnané ironie naznačit, že část naší společnosti si ani neuvědomuje, že vlastně setrvává v nekritickém životním postoji, který je velice podobný filozofické koncepci o kterou se opírali marxističtí vědečtí materialisté. Nejde mi o rozsouzení jestli mají pravdu teisté či jejich oponenti. Je mi 37 let. Mládí jsem tedy prožil v epoše nuzné na objektivní informace. V současnosti mám možnost se seznamovat s různými filozofickými pohledy a vědeckými informacemi. Je pro mne velmi cenné používat svůj intelekt k poznávání světa. Jelikož nejsem vědecky vzdělán, zajímám se o názory profesionálů. Autor tohoto blogu je vědec, takže mne přirozeně zajímá jeho niterní pohled, trochu méně mne již zajímá jeho ubezpečování, že nemá významu jíti teistickým směrem, jelikož za prvé by toto měl ponechat na individuálním rozhodnutí každého z nás, a za druhé nemohu jeho i případně dobře míněné rady nekriticky přijímat, protože bych se tím uchyloval do náruče jeho životní filozofie jaksi bez osobního přičinění, tedy bez vlastní námahy. Prostě bych se nechal přesvědčit autoritou jeho vědeckého titulu a spoléhal se na bonus, který tkví v předpokládaném inteligenčním potenciálu člověka vědce. Navíc kromě silné akademické obce vědců ateistů, chodí po matičce zemi taktéž profesionální vědci teisté. Když pominu pro českou společnost ožehavé zastánce inteligentního plánu, budu jmenovat  např. pana Grigara (astrofizik), a  Josefa klečku (fyzik), kteří navzdory své vědecké racionalitě veřejně proklamují svoje náboženské přesvědčení. Vím, namítnete, že tito nemíchájí iracionalitu do své vědecké práce. Pro mne jako pro zvědavého člověka je spíše podstatné, proniknout do tajemství, proč někteří vědci tvrdí, že právě pro své vědecké vzdělání nemohou brát případnou existenci boha vážně, zatímco jejich kolegové vyznávají pravý opak, kdy argumentují slovy, že právě díky poznávání světa z pozice fundovaného vědce jim umožňuje vnímat autoritu boha. Otázka prokazatelnosti je pro vědu stěžejní kriterium. Důkazní absence znehodnocuje vědecké závěry, doslova je činí nespolehlivými. Otázkou však je, zda dnešní věda stejně jako historická věda netrpí nepřekročitelnými hranicemi v oblasti důkaznosti, které jí hendikepují. Toto zjištění by bylo velice nepříjemné právě v dnešní situaci, kdy je obecně přijímán názor, že co není prokázáno seriózními opakovatelnými pokusy, není vědecká pravda a tudíž lze právem pochybovat o existenci daného jevu. Nedivte se prosím, že v tomto ohledu nejsem příliš důvěřivý k institualizovanému vědeckému způsobu uvažování, neboť pohled do historie vědy mne nabádá k obezřetnosti. Vědecká obec v úzkostlivé snaze ochraňovat těžce vydobyté úspěchy v podobě domělého již správného vysvětlení fungování nás obklopující reality, často se stala brzdou nově přicházejícím myšlenkám, které nakonec vždy vyústily ve vědeckou revoluci a posunuly naše poznání skokově na úplně jinou úroveň. Tímto psychologickým fenoménem trpěla věda po celou dobu své existence a není důvodu podléhat v tomto směru přehnanému optimismu. Zároveň uznávám, že není možné akceptovat prapodivné myšlenky, které plodí někteří dochovědci, záhadologové, ale i oficiální představitelé církví, jsou to většinou neopodstatněné chorobné představy, které se snaží legitimizovat různými způsoby.

Mějte se pane ať se Vám daří.

Petr Zámečník.

8 Martin Mydlář Martin Mydlář | 25. března 2009 v 21:40 | Reagovat

Myslím si, pane Zámečníku, že ač o sobě tvrdíte, že jste vědou nepolíbeny, budete mít v šuplíku hodně argumentu pro inteligentní designe potažmo kreacionistickou teorii.

Na toto téma jsem narazil víceméně náhodou na jednom populárně vědeckém TV kanálu. Shlédnul jsem pouze posledních pár vteřin dokumentu, který popisoval inteligentní designe jako nejnovější věděcký objev podložený mnoha důkazy.

Krom toho označoval současníky věřící v evoluci za jakési zkostnatělé dinosaury, kteří nový názor nikdy nepřijmou za svůj a musejí vymřít, aby začala být brána v potaz tato nová myšlenka.

Začal jsem tedy na internetu pátrat co že to je za převrat. Přiznám se, že o kreacionizmu jsem věděl a považuji ho za naprostý nesmysl viz níže. Velice brzy mi začalo být jasné, že ID je vlastně převlečený kreacionizmus.

Zajímalo by mne kolik ID zastánců druhým dechem řekne, že ten inteligent který to celé stvořil byla entita mimozemského původu. Například, že jsme pravděpodobně výsledkem množení omylem uniknuvšího (a nebo opravdu záměrného) ID bilologického materiálu z jakési mimozemské laboratoře.

Takovýchto ID zastánců pravděpodobně moc nebude že ? :-). Uf to by se ale vylíhlo pravdu dračí vejce z původního záměru co ? Ještě aby tak lid začal uctívat místo stvořitele ufona.

Teorie se ale zdá se rozpadá všemi směry. Bičík jak vysvětluje tento web není zas až tak k ničemu, když z něj pár součástí odebereme, ale naopak se ukazuje že i přesto plní své funkce dobře a spolehlivě jinak a jinde.

O ID třaskavého brouka pytlíka ani nemluvě. I když ač nerad vkládám někomu do úst něco co jím nebylo vyřčeno. Jako bych slyšel ony vášnivé zastánce jak praví. "Záměr který tímto počinem sleduje inteligentní designer nám v dnešních časech není dáno odhalit, neboť jeho záměry jsou nevyzpytatelné a jen on ví proč jej učinil."

Co se týče teorie kreacionistů, ta má trhlinu již v samé své zjednodušené definici. Ta praví:

"Pokud jdu po louce a uprostřed ní, najdu fungující a tikající hodinky, řeknu si, že tento předmět zde nevznikl náhodou, ale někdo jej s nějakým záměrem stvořil".

Samozřejmě že (i pro člověka s bujnou fantazií) je problém představit si jak se asi tak mohla všechna ta kolečka a ručičky a pérka a cifekníky na louce složit v jeden fungující stroj a to navíc zcela náhodou???

Pokud ale začneme nazývat věci pravými jmény, zjistíme, že náhodné složení hodinek není za určitých podmínek nijak nepravděpodobné :-).

Ona louka = Nekonečný oceán plný neorganických sloučenin

Ony hodinky = jedna jediná organická sloučenina

Tedy hromady neorganických sloučenin vzájemně společně propletených a reagujících v miliardách kombinací za vteřinu, v nekonečném moři chemických sloučenin, statických výbojů, extrémních tepot a tlaků, že by ani jednou nezreagovaly tak že vytvoří život ?

Když si pak celou teorii kreacionizmu převedeme z louky na nekonečné moře plné ručiček, pérek, osek, koleček a ciferníků neustále se navzájem mísících za přílivů a odlivů a větrných bouřích, vsadím se že čistě z hlediska matematické pravděpodobnosti v takovéto hodinkové polévce vznikaly a zase zanikaly stovky více či méně fungujících hodinek za týden. :-)

Co je tedy ID? Podle mého názoru snaha určitých zájmových skupin dostat do školních lavic mnohem přijatelnější teorii stvoření světa než je ta Darwinova.

Člověk a opice jedno jest? Brrr. Jaká potupa. To přece nikdo nemůže myslet vážně.

9 Petr Zámečník Petr Zámečník | E-mail | 29. března 2009 v 11:13 | Reagovat

Zdravím Vás pane Mydláři.

Máte pravdu. Některé knihy spadající do oblasti inteligentního plánu jsem si přečetl. Vždy jsem si pečlivě vybíral publikace jež byly psány rukou vědce. Proto narozdíl od Vás jsem měl možnost  seznámit se z daleko širším rozborem problému bičík a brouk prskavec, než jak je prezentován v těchto textech. Mohl jste si povšimnout, že podrobně neargumentuji svými šuplíkovými arzenály. Činím tak z jednoho prostého důvodu. Ač mne autor tohoto blogu a zřejmě i Vy, podezíráte z přívrženictví ke kreacionismu, potažmo k ID, musím se proti tomuto zjednodušenému zaškatulkování se vší rozhodností ohradit. O kreacionistech jsem si zjišťoval podrobnosti pouze zběžně, ale závan puritánství amerického střihu nás Čechy musí vždy spíše pobavit než inspirovat. Co se týká ID, nebudu zastírat, že se snažím velmi usilovně proniknout do logiky některých jejich vědeckých argumentů. Zároveň však s nemenším nasazením, dle svých možností, se snažím pochopit notoricky známé argumenty současného vědeckého konsensua. Proč je těžké uvěřit, že někdo chce pokud možno v co největší míře vzhledem ke svým intelektuálním možnostem, projít argumenty dvou protikladných světonázorových linií, zvláště, když je velmi snadno poznatelný jejich zásadní vliv na jednotlivce i celou lidskou společnost.Argumenty ID nejsou tak směšné jak autor tohoto blogu, zde nastiňuje. Jejich další obhajobou i když v mém případě rozhodně nefundamentální formou se však dostávám do pozice, kdy jsem vnímán jako ideologicky předpojatý narušitel. Situace připomíná zákopovou válku mezi materialistickým vědeckým názorem a věřícími, nebo boha hledajícími lidmi. Jako v každé zákopové válce, i zde panuje nevídaný strach z průlomu obranné linie, zvláště pak v jejím nejslabším místě. Byl bych naivní, kdybych podléhal naději, že zrovna já mohu vnésti do průběhu bojů nějaký byť i sebemenší impuls, proto mne překvapuje, když mi někdo přisuzuje konkrétní roli v této válce, které se já nechci účastnit. Pravda o světě, který nás obklopuje je zřejmě velmi komplikovaná a nelze se jí přibližovat s nohama zabořenýma do bahna zákopů poziční války. Nemohu snad svým úsudkem se přiklánět k jedné z válčících stran a přitom zůstat v pozici neutrální? Nemohu snad veřejně se zamýšlet zda Bůh existuje či nikoli, zvláště pak na stránkách blogu, který svým i když vyhraněným, ale o to více provokativním obsahem k tomuto přímo vybízí? Rád bych Vám sdělil, že stejně jako Vy, s celým konceptem ID nejsem ztotožněn, pouze k tomuto mám rozdílné důvody. Nepříjímám nekriticky fenomén přemýšlivého plánovače a konstruktéra našeho světa, proto považuji přízpěvek Sagana o nedokonalosti za oprávněný a zcela srozumitelný. To však neznamená, že pan autor tohoto blogu se jednou provždy zbavil argumentů ID, kterého svým útokem ani neškrábl, natož aby se mu podařilo prolomit linie. Musíte si uvědomit, že tento argument proti ID je sice oprávněný, ale velice provinciální, kdy neřeší skutečné problémy v evoluční teorii, nybrž je tendenčně směrován k provokativnímu obvinění dokonalého biblického tvůrce z nedokonalosti. Jednoduše řečeno, obviňuje někoho z chyb aniž by byly dostatečně objasněny mechanismy, které vedly k disharmonii. Není zde žádný zájem vlastnit alespoň elementární poznatek, svědčící o prohřešku údajného konstruktéra. Stejným způsobem bych mohl nařknout konstruktéra z nedořešenosti v naší psychice vzhledem ke schopnosti lidí páchat zlo.  Nedivím se však autorovi, že pojem nedokonalosti,která nás obklopuje použil jako argument, protože zastánci ID si v tomto případě takříkajíc nabíhají na direkt.

Předmětem zákopové války v pojetí vědců ID a vědců, které můžete vidět ve vědecko popularizačním přadu na kanálu TV, není evoluce jako taková. Spor se vede o budovatelské schopnosti slepé náhody. Evoluce probíhající všude kolem nás je patrná každému soudnému člověku. Věc je postavená velice jednoduše. Jestliže celému světu panuje náhoda, pak bůh pod její tíhou je pohou chymérou pradávných zaostalých národů. Jestliže se ukáží tvůrčí schopnosti náhody jako nedostatečné, ba naivní, současná věda ztratí jeden ze svých prestižních pilířů,na kterých vybudovala svou neotřesitelnou pověst. Racionální věda, která se opírá z velké části o iracionální leč stěžejní myšlenku náhody má vskutku všechny důvody k tomu, aby byla neustále ve střehu v obhajobě této kontroverzní filozofické myšlenky, díky které obhajuje pozitivistické vidění světa. Je každému střízlivě uvažujícímu nezaujatému člověku jasné, že kdokoli napadá tuto kardinální myšlenku náhodného vzniku, je zcela logicky považován za člověka zabývajícího se možnou existencí Boha, nebo jak naznačujete UFO laboratoře. Tu druhou možnost však i Vy sarkasticky relativizujete, takže tím jen potvrzujete, že zde zápolí pouze dva významní soupeři a to náhoda, nebo tvůrčí síla Boha. Když mluvíte o zájmových skupinách, moc Vás nechápu. O tomto nic nevím. Podle mých informací se v Čechách nevyskytuje žádná silná zájmová skupina, kromě jednotlivců, která by osnovala nějaké organizované promyšlené akce. Je mi však známa organizace Sysifos, která si vytkla za cíl bránit nás občany před podvodnými léčiteli a jinými nebezpečími. Jejich činnost však poslední dobou přerůstá ve sledování čistoty smýšlení na katedrách vysokých škol a v televizním a rozhlasovém vysílání. Jejich činnost používá nátlakové metody k ovlivňování informací, které má konzumovat občan, aby byl ušetřen tzv. pavědeckých alternativních vysvětlení. Možná, že jejich činnost je myšlena pozitivně, ale podle mne by každý člověk ve svobodné společnosti měl mít právo na informace, které nebyly předběžně cenzurovány.

Mějte se

Petr Zámečník.

10 Martin Mydlář Martin Mydlář | 5. dubna 2009 v 16:45 | Reagovat

Také vás zdravím,

zájmovými skupinami jsem myslel především skupiny působící v severní Americe, kde krom "obyčejných" věřících (kteří se s myšlenkou Darvinismu řekněme jakž takž popasovali a jsou za ní schopni vidět boha tak jako tak) existují také nemalé skupiny věřících v "doslovný" Genesis, tedy (pro ty kteří nevědí a nechtějí zdlouhavě zjišťovat)

- v den první bůh stvořil nebe, zemi, vody, den a noc

- druhý oblohu

- třetí pevniny, traviny a stromy

- čtvrtý hvězdy slunce a měsíc

- pátý hmyz, ptactvo, ryby...

- šestý živočišstvo na pevninách a samotného člověka(muže a ženu). Jimž udělil vládu nad vším co stvořil.

Tito lidé (a určitě mezi nimi nebudou jen zástupci chudších středních či nižších vrstev, ale také sem tam nějaký ten bohatý mecenáš či bohatá komunita) jsou pak schopni zafinancovat vznik tendenčního dokumentu či teorie šité na míru jejich přesvědčení, kterou by následně mohli prosadit do škol, kde mají dodnes v USA dveře uzavřené. Nejsou pranic schopni ani ochotni ztotožnit se s tvrzeními Darvina. Dovedu si živě představit ten zmatek či šok sedmiletého dítěte, které od kolébky věří ve stvoření světa v sedmi dnech, když mu paní učitelka biologie oznámí, že byl stvořen z opice.

Jeho rodič by jistě uvítal, kdyby dítě přišlo ze školy s nějakou jinou myšlenkou:

"Mami tati, představ si, že krom toho, že člověka stvořil bůh, nám paní učitelka řekla, že je možné, že vznikl náhodou z opice. To jsou ale blázni co?". Dnes ale, bohužel pro zastánce Genesis, chodí děti ze školy jen s tou druhou částí zjištění.

Tito lidé pak samozřejmě volají po změn a nalévají peníze do kreacionizmu, když je ten zdiskreditován přelijí je do inteligentního designe. Rozšířit jej do celého globálního světa pak už není takový problém. Čím bziardnější zpráva je, tím rychleji obletí celý svět. A tím nyní opravdu nechci hanit ID jako takový. Jakákoliv zpráva, pravdivá či nepravdivá, která v titulku tvrdí „Tímto navždy rozbijeme Darwina“ obletí svět rychlostí blesku a probudí k životu vlnu vůle a nevůle stejně jako „Šestiletý kluk otcem“ nebo „Osmiletá vražedkyně krutě usmrtila svou opatrovatelku“.

Pokud by tomu tak bylo, musí v ten okamžik, každý člověk zdvihnout výstražně ukazováček a říct: Pozor, to už tady jednou bylo!

Země je placatá a je středem vesmíru, na konci oceánů je propast pekelná a věda je čarodějnické kacířství, které je potřeba mýtit na hranici.

Přiznávám, že můj názor je naprosto ateistický a do čeho si nemůžu kousnout :-) to neexistuje. Ale ani ID bych se nijak nebránil, pokud by byl myšlen poctivě, vážně a bez příměsí náboženství, což jak bohužel nakonec potvrdil i soudní spor s jedním z jeho největších zastánců není pravdou.

Stejně tak věřím v to, že člověk milující boha nikdy nepřijme teorii Darvina za svou a ihned si oblíbí teorii inteligentního designe bez ohledu na to kdy a proč – za jakým účelem - byla stvořena.

Je možné, že teorie Darvina má v sobě nějaké trhliny. Je možné že vývoj druhů cosi urychlilo, mimozemšťan, intenzivní výron jaderného záření nebo někdo jiný či něco jiného. Třeba to byl inteligentní designér. Třeba se život na této planetě ve svých zárodcích nestvořil náhodně, ale byl sem zanesen. Vědci obeznámení s "životem" obecně, dá-li se to tak říct, jsou stále častěji překvapeni zjištěními, že velice primitivní bakterie jsou schopny přežít neuvěřitelná příkoří. Například tedy i cestu vesmírem po stovky či tisíce let zamraženy nebo naopak rozžhaveny na stovky stupňů v kusu horniny. Začínají na život nahlížet spíše jako na jakýsi nevymýtitelný virus cestující z planety na planetu, než na křehkou jednoduše zničitelnou nádobu. Je tedy možné že takto doputoval i k nám z nějaké nebohé předchůdkyně naší Země rozdrcené vesmírnou srážkou těles.

Inteligentní designe mi ale bohužel nikam pořádně nezapadá. Zatím co Darwinova teorie se opírá o průkazná a v praxi opakovatelná a ověřitelná tvrzení, přezkoumatelná téměř na libovolném biologickém vzorku (od buňky cizopasné houby, přes mravence, strom či rybu až po člověka a opici), ID je teorie redukovaná pouze na 3 či 4 předem jasně dané případy, kterou je nemožné vztáhnout na celek.

Pokud tedy máme dvě teorie, z nichž jedna odpovídá na 99,9% procent vznesených dotazů a druhá na zbývající jednu promili, pak pro mne není vůbec těžké jednu zavrhnout a druhou přijmout za svou.

Ve vašem příspěvku jste použil přirovnání k zákopové válce a strachu o proražení linií. Toto je věc naprosto lidská a nevidím na ní nic špatného. Každý zastává více či míně vehementně nějaký svůj názor. Někdy čas ukáže že se mýlil a tak své názory přehodnotí a třeba se časem zastydí jak mohl v něco tak hloupého věřit. Třeba to budou časem i nynější Darwinové společně se mnou samozřejmě, kdo se chytí za nos. K tomuto může kdykoliv dojít, jedině ale pod tíhou ověřitelných argumentů, kterých se ale prozatím zastáncům ID nedostává.

Až tomu bude jednoho dne naopak nebo se poměr vylepší řekněme alespoň 70Dw ku 30ID. Začnu se tím znova zabývat :-).

11 Petr Zámečník Petr Zámečník | 6. dubna 2009 v 7:38 | Reagovat

Dobrý den.

Pane Mydláři, nechci Vás podněcovat k nějakému pro Vás příliš zdlouhavému dialogu, když naznačujete svůj případný zájem změnou situace v oblasti důkaznosti. Jsem potěšen, že jste odepsal, takže jestli dovolíte jenom zareaguji.

Váš přístup, je klasický a já se nenacházím příliš daleko od Vašeho pojetí, které považuji za klasické české specifikum. Zatímco mnoho jiných národů se jaksi nese na vlně starých rodových nebo krajových tradic křesťanského charakteru, Češi povětšinou nejsou tímto zatíženi a žijí si prostě své životy aniž by se vzrušovali celoživotním konečným filozofickým rozhodnutím, nebo směrováním. Je možné, že toto měl na mysli i Hitler, když označil Čechy za smějící se bestie.Je obecně známa skutečnost, že nenáviděl Čechy. Jako fanatický idealista nemohl pochopit neschopnost našeho národa nadchnout se pro tzv. vyšší idee a velmi dobře znal Čechy jako skeptiky a posměváčky. Komunismus se sice u nás uchytil, ale nikdy tato idea nebyla kompletním národem upřímně uctívána, nýbrž docházelo v tzv. lidové kultuře k jejímu skrytému zlehčování  za vydatné podpory českého smyslu pro humor. Je mi zřejmé, že nemám úplně pravdu a můžete mi snadno oponovat. Použil jsem tyto diskutabilní příklady pouze jako narážku na náš národní charakter, pro který je k nám v současné době ostražitá i Evropská unie, která si dobře uvědomuje naši nevyspytatelnost. Já osobně si myslím, že kromě negativ přináší tento zdravý český skepticismus i jednu velkou výhodu. Jelikož se Češi obecně neradi smiřují s nějakým přehnaným uctíváním čehokoliv, ať již je to náboženství, nebo EU, nechávají si tak doslova otevřená zadní vrátka k přijmutí paradigmat skutečného kalibru, který by zacloumal i těmito skeptiky z povolání, nebo chcete-li smějícími se bestiemi.

Proto je pro mne pochopitelný Váš pohled na životní fenomén, který se výrazně neliší od mého přístupu, snad až na fakt, že pro mne nepředstavuje pod tlakem vědění o energetické podstatě našeho světa, tedy i hmoty, výrazný problém Vámi zmiňovaná hranice kousnutelnosti si do čehokoliv. Jsem přesvědčen, že Češi jsou svými vrozenými povahovými rysy natolik chráněni před nezdravým fanatismem a slepými uličkami, že mohou směle experimentovat v hledání nových přístupů aniž by museli mít obav z nastoupení nějaké ortodoxní bigotní cesty, za kterou já osobně považuji mimo jiné i současný směr globální splečnosti, která si to velmi svižně uhání pouze za vysněným cílem ekonomického blahobytu za vydatného vědeckého ujišťování o správnosti této dobrodružné výpravy, viz. naše duše určitě neexistuje a jelikož jsme pouze smrtelná těla, dílo to slepé náhody, chováme se tedy přirozeně dle tohoto teorému. Stejně razantně, pouze opačnou cestou postupují ortodoxní věřící, kteří trápí sebe i své blízké nařízeními, které jsou hojně zastoupeny v tzv. náboženských potažmo dokonce údajných svatých spisech.

Prostor mezi těmito životními cestami je nepochopitelně opomíjen, přitom rčení o zlaté střední cestě se již mnoha obyvatelům české kotliny ukázalo býti velice pravdivým.

Přeji hezký den.

Petr Zámečník.

12 krajtl krajtl | Web | 8. července 2009 v 5:53 | Reagovat

Máte to na moc dlouhý povídání, už ste četli tohle?

http://krajtl.blog.cz/0809/proc-jsem-ateista

13 Lukáš Pulko Lukáš Pulko | E-mail | 2. prosince 2009 v 14:41 | Reagovat

Zdravím, vás všechny. Podle mého názoru, je Inteligentní desing stvořen Mimozemskou civilizací! Vše tomu nasvědčuje! Děkuji za odpovědi...

14 Tlapka Tlapka | E-mail | 22. prosince 2011 v 11:17 | Reagovat

S tím souhlasím, ale v některých případech moc se nevyznamenali.

15 Jan Jan | 5. září 2012 v 17:30 | Reagovat

Vážený pane, je chválihodné, že nad věcmi přemýšlíte, ovšem měl byste zkoumat i jiné úhly pohledu. Doporučuji Vám pročíst studie Ing. Běhala DrSc. nikdejšího pracovníka mikrobiologického ústavu AV ČR,kapacitu přes molekulární biologii.Něco z jeho práce:" Podle Darwina probíhal vývoj tak, že malé náhodné změny, které se v organismech objevovaly, byly preferovány přirozeným výběrem. Problém nastal v okamžiku kdy byla objevena DNA, molekulární princip dědičnosti a mechanismus vzniku nových mutantů,spočítána velikost genomu a zjištěny zozdíly v sekvenci bází jednotlivých druhů, takže bylo možno zkoumat. je-li tato hypotéza věrohodná. Dále bylo určeno i stáří jednotlivých druhů a rodů a není už možné bezmyšlenkovitě zaklínat miliony let, ve kterých se živočichové vyvíjeli.Možných mechanismů vzniku nových mutantů je několik teoreticky a je legitimní zkoumat kolik jich je možných i prakticky. Můžeme uvažovat , kromě bodových mutací v buňkách,ze kterých vznikají spermie a vajíčka, o vzniku nových genů přesunováním náhodně vytržených bází(transpozony,retroviry) po řetězci DNA dlouhém cca 100milionů bází(délka jednoho chromosomu). Tyto skupiny bází se náhodně setkají a vytvoří řetězec dlouhý několik tisíc bází, v přesném pořadí bází,kódující funkční bílkovinu. Taková pravděpodobnost je nulová.Navíc při každé inzerci nové kopie transportovaného elementu do chromosomu dochází ke změnám, které mohou být pro organismus i škodlivé. Z tohoto důvodu většina transpozomů transportuje skupiny bází velice vzácně,přestože se některé elementy vyskytují v genomu ve velkém počtu kopií. Také je nutno mít na paměti, že dědičné mutace vznikají pouze v buńkách, ze kterých vznikají vajíčka a spermie. Mutace v buňkách tvořených během růstu (somatických) dědičné nejsou. Stále platí,že genom je velmi stabilní, jnak by organismy nepřežily. Ať už nové geny vznikají jakýmkoliv náhodným způsobem platí pro pravděpodobnost jejich vzniku počet pravděpodobnosti. Pokud bychom chtěli modelovat náhodný vznik nového genu s požadovaným počtem deseti bází,mohli bychom použít deset kostek o čtyřech stěnách (počet bází DNA),kostky měli očíslované 1-10 a náhodným házením kostkama,v náhodném pořadí měli dostat určité číslo složené z čísel 1,2,3,4. Pravděpodobnost dosažení tohoto čísla je 1:4/10,čili po milionu hodů. Podobně můžeme počítat pravděpodobnost vzniku nového enzymu náhodnými mutacemi. Pro vznik nového druhu s novými vlastnostmi je třeba nových enzymů a jiných funkčních bílkovin. Vznik enzymu o délce 333 amynokyselin (velmi malý enzym!) znamená zmutovat 1000 bází. Pravděpodobnost,že zmutuje náhodně 1000 náhodně seřazených bází do požadovaného pořadí 1:4/1000,což je 1:10/600. Pravděpodobnost,že náhodnými mutacemi se seřadí báze tak,aby kódovaly jednoduchý enzymatický systém o 30 enzymech,jako je např. bičík, obsahující každý 333 AMK je 1:10/18000. Námitka, že existují i jednodušší systému pohybu je nesmyslná, protože pravděpodobnost náhodného vzniku systému jrn o třech enzymech je 1:10/1800,tedy prakticky nulová. Zde matematika vyvrací darwinismus a věda. která není v souladu s matematikou není vědou. Aby mohl být pomocí virů přenesen klastr o velikosti 1000 bází z jednoho druhu obratlovců do druhého,musel by virus vytrhnout celých tisíc bází z DNA jednoho druhu,napadnout zárodečné buňky druhého druhu a náhodou vnést tento klastr přesně mezi dvě báze,v určitém enzymovém systému,na chromosomu o délce cca 100 milionů bází.
Darwinisté pak "vývoj" v rámci jednoho druhu extrapolují na vznik nových druhů, k čemuž je však nic neopravňuje a nemají relevantní důkazy. Při té extrapolaci se ohánějí miliony let během niž se nové druhy měly vyvinout. Většina kmenů dnes žijících vyšších organismů se objevila na Zemi před cca 570 miliony let v kambriu,během několika milionů let,již hotových.570 milionů let je velice krátká doba na to,aby náhodně a smysluplně zmutovala jedna nebo dvě miliardy bází
I PRO LAIKA,POKUD MYSLÍ LOGICKY,JE JASNÉ,ŽE PŘI NÁHODNÝCH MUTACÍCH DOJDE PO NĚKOLIKA MUTACÍCH  K MUTACIV GENU KÓDUJÍCÍHO NĚJAKÝ ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÝ ENZYM,TEN SE NESYNTETIZUJE A ŽIVOTASCHOPNÝ JEDINEC SE NEMŮŽE NARODIT. TO ZNAMENÁ,ŽE VÝVOJ DRUHŮ MUTACEMI NENÍ MOŽNÝ.
Podmínky pro vznik života na Zemi a jeho udržení jsou velmi delikátní a v dosud známém vesmíru ojedinělé. Existuje nejméně 15 faktorů, které život na Zemi umožňují (vzdálenost Země od Slunce, velikost Země,frekvence otáčení Země kolem Slunce a kolem osy,sklon osy atd atd.)Dost velká nepravděpodobnost,že by sešlo tolik náhod.
Pro zájemce doporučuji prostudovat materiál od tohoto akademika.

16 AaauceCeN AaauceCeN | E-mail | Web | 7. srpna 2017 v 10:50 | Reagovat

Segway Verona offers tours that make sure you will enjoy a fun and immerse experience of our beloved city. We combine Segway, our innovative way of transportation, with tours in the historical city centre. Through our explorations of 1 or 2 hours, we will bring you to the most breathtaking spots, so that, if you do not stay long in Verona, we make sure that you see all of the unmissable sights!

Segway is really easy to use! It is so intuitive that it feels like an extension of the human body. To understand why, consider this: if you stand up and lean forward, so that you are out of balance, you will intuitively put your leg forward. Segway works the same way: to move forward or backward, the rider just leans slightly in such direction, and Segway will follow your movements. It is also easy to turn right or left, since the rider just has to push respectively Segway’s handlebar.

Segway is safe. Anyone over the age of 12 can join our tours, except for pregnant women. Apart from these cathegories, we encorage people of every age to try Segway, because this self-balancing object can really make your experience in Verona much more delightful! In fact, if it is hot, you will enjoy some fresh air and avoid to sweat; if it is cold, you will have the possibility of staying outside the least possible time. It is proved that our 2 hours tours show you what you will see in 6 hours walking!

All the tours start with a little training on how to use Segway, because for us safety is the priority. However, we experienced that it takes just a little practice to master on Segway! There are no required skills and, in particular, no need to be able to bicycle. There will always be a tour leader with you, guiding the whole group, so that you can enjoy the view and the tour of Verona. Audioguides (available in different languages) will provide the information you need to fully comprehend the history and architecture of our main monuments, squares and buildings.

In particular, our 2 hours tour will show you: Piazza Bra, one of the biggest squares in Italy, with the Arena, the famous Roman amphitheatre; we will then take Via Oberdan in order to see Portoni Borsari, one of the ancient entrance of the Roman city; we will firstly explore Piazza Erbe and secondly Piazza Dei Signori, two squares full of symbols and buildings with enchanting beauty, and then see Arche Scaligere. Heading to the Duomo, Verona’s Cathedral, we will pass by Santa Anastasia, next to the Conservatory of music; after that, we will have a break on Ponte Pietra, the bridge with the breathtaking view of the Roman Theatre and San Pietro Castle (and much more). On our way back, we will stop at Juliet’s house, so that you don’t forget to take pictures and write your names on the walls! We will conclude our tour with Castelvecchio, the Scaligeri castle and enjoy its amazing view of Verona.

People who went on tours with us really appreciate our flexibility: we do not have fixed tour’s hours, so we can arrange the time that fits the best. Moreover, we try to adjust the path according to your preferences, spending less time on spots you have already seen and dedicate more on your favourite sights. Read what people say about us on tripadvisor...

So, if you want to make the most out of your time in Verona, contact us or stop by our office!

OFFICE HOURS: Monday to Saturday (only closed on Sunday) from 10 am to 5 pm.

DIRECTIONS: We are located in Piazza Cittadella 11b, very close to Piazza Bra, the main square with the Arena.

From Piazza Bra you can arrive at our office on foot (3 minutes): pass under the arch of the gateway with the big clock (Portoni della Bra) and walk through Corso Porta Nuova for approximately 100

http://segwayverona.com/

17 PeterBat PeterBat | E-mail | Web | 26. srpna 2017 v 19:14 | Reagovat

“Adoro viaggiare in Segway”. Il modo migliore per cadere in amore con Verona in nessun tempo!
Quando si dispone di un breve tempo a coprire una citta, questo e un ottimo modo per farlo. Mi e piaciuto molto il nostro tour e guida. L'audio e stato un po' difficile, ma la guida li ha tenuti lavorando. Quando il suo caldo, questo e un ottimo modo per andare in giro e stare un po' fredda. Verona e una citta facile accesso per segway intorno. Abbiamo visto tutti i principali siti e ci hanno dato una buona sensazione per il layout della citta. Siamo stati in grado di tornare a pochi posti il giorno successivo per un po' di tempo.

https://www.regiondo.it/segway-historic-tour-in-verona

<b>Book Now</b> ''' http://segwayverona.com/

https://eu5.bookingkit.de/onPage/detail?e=2202759fc95947e409b3435a7ae87161&preview=true&lang=it

18 Kilian Kilian | Web | 2. září 2017 v 11:08 | Reagovat

Lekce kytary NaNastroj.cz jsou super

19 Petr ton Petr ton | Web | 7. září 2017 v 19:48 | Reagovat

Neznate nekdo nejake lekce kytary online

20 Lelandsculp Lelandsculp | E-mail | Web | 3. února 2018 v 19:38 | Reagovat

I'm truly enjoying the design and layout of your website. It's a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Outstanding work!
<a href=http://genericviasra.com/>generic for viagra</a>

21 Infupsl Infupsl | E-mail | Web | 14. února 2018 v 5:03 | Reagovat

is there a herbal viagra
<a href=http://viagrapid.com/>order viagra online</a>
medical reasons for prescribing viagra
<a href="http://viagrapid.com/">viagra pills</a>
viagra hakkД±nda herЕџey

22 ranitidine 300 mg ranitidine 300 mg | E-mail | Web | 22. března 2018 v 11:15 | Reagovat

buy ranitidine

23 buy ranitidine buy ranitidine | E-mail | Web | 22. března 2018 v 22:54 | Reagovat

ranitidine 150 mg

24 mobic meloxicam 15 mg mobic meloxicam 15 mg | E-mail | Web | 23. března 2018 v 8:08 | Reagovat

mobic meloxicam    medication

25 mobic meloxicam	7 5 mg mobic meloxicam 7 5 mg | E-mail | Web | 23. března 2018 v 10:21 | Reagovat

mobic meloxicam 15 mg

26 mobic meloxicam 15 mg mobic meloxicam 15 mg | E-mail | Web | 23. března 2018 v 12:23 | Reagovat

mobic meloxicam    7 5 mg

27 http://mobicmeloxicam15mg.com/#mobic-meloxicam-7-5-mg http://mobicmeloxicam15mg.com/#mobic-meloxicam-7-5-mg | E-mail | Web | 30. března 2018 v 16:47 | Reagovat

mobic meloxicam medication

28 http://mobicmeloxicam15mg.com/#mobic-meloxicam-medication http://mobicmeloxicam15mg.com/#mobic-meloxicam-medication | E-mail | Web | 30. března 2018 v 22:32 | Reagovat

mobic meloxicam 7 5 mg

29 download download | E-mail | Web | 31. března 2018 v 11:36 | Reagovat

Hello good sait

30 smettere di fumare smettere di fumare | E-mail | Web | 9. dubna 2018 v 11:53 | Reagovat

smesso di fumare catarro sangue

31 smettere di fumare smettere di fumare | E-mail | Web | 9. dubna 2018 v 14:53 | Reagovat

libro per smettere di fumare download

32 Slubsdusedutt Slubsdusedutt | E-mail | Web | 17. dubna 2018 v 21:52 | Reagovat

Wow, that's what I was searching for, what a material! present here at this website, thanks admin of this web site.

33 Slubsdusedutt Slubsdusedutt | E-mail | Web | 3. května 2018 v 5:44 | Reagovat

I am actually glad to read this web site posts which contains lots of helpful facts, thanks for providing such statistics.

34 KiiraPseup KiiraPseup | E-mail | Web | 6. června 2018 v 21:21 | Reagovat

usp labs prime dosage of amoxicillin
<a href="http://getamoxilok.com">amoxi clav</a>
ketanserin pharmacokinetics of amoxicillin
<a href=http://myamoxilok.com#amoclav>amoxi clav</a>
benazepril canine dosage amoxicillin

35 KiiraPseup KiiraPseup | E-mail | Web | 7. června 2018 v 16:46 | Reagovat

otozin dosage for amoxicillin
<a href="http://myamoxilok.com">amox clav 875-125</a>
carbetocin dosage for amoxicillin
<a href=http://myamoxilok.com#amoxicilina+500>amoxi clav</a>
amoxicillin for kennel cough dosage of benadryl

36 MarkPseup MarkPseup | E-mail | Web | 7. července 2018 v 12:38 | Reagovat

ala hist pe generic cialis
<a href="http://cialis-gg.com">cialis 5mg</a>
verolax neonati controindicazioni cialis
<a href=http://cialis-tt.com#cialis+online>tadalafil generic cialis 20mg</a>

37 MarkPseup MarkPseup | E-mail | Web | 7. července 2018 v 19:52 | Reagovat

cialis commercial actress tennis
<a href="http://cialis-gg.com">buy cialis online</a>
paper jam bros cialis
<a href=http://cialis-tt.com#interactions+for+cialis>cialis coupons 2018</a>

38 MarkPseup MarkPseup | E-mail | Web | 10. července 2018 v 17:29 | Reagovat

ricinusovo ulje za trepavice upotreba viagra
<a href="http://viagra-gg.com">viagra uk</a>
harga clinovir 200mg viagra
<a href=http://viagra-gg.com#generic+viagra+online>50 mg viagra</a>

39 MarkPseup MarkPseup | E-mail | Web | 23. července 2018 v 12:35 | Reagovat

farmacia online affidabile cialis cost
<a href="http://cialis-easy.com">canadian cialis</a>
desonate gel 0 05 generic cialis
[URL=http://cialis-easy.com#buy+20+mg+cialis ]cialis for daily use[/URL]

40 MarkPseup MarkPseup | E-mail | Web | 23. července 2018 v 18:20 | Reagovat

generic for viagra and cialis
<a href="http://cialis-easy.com">tadalafil generic cialis 20mg</a>
kira agnus castus 20 mg cialis
<a href=http://cialis-easy.com#cialis+buy>generic cialis tadalafil</a>

41 MarkPseup MarkPseup | E-mail | Web | 24. července 2018 v 0:01 | Reagovat

piracetam eg 1200 mg bijsluiter cialis
<a href="http://cialis-easy.com">tadalafil generic</a>
erfarenhet cialis online
<a href=http://cialis-easy.com#cialis+20+mg>buy generic cialis online</a>

42 MarkPseup MarkPseup | E-mail | Web | 25. července 2018 v 3:05 | Reagovat

allicin liquid buy cialis
<a href="http://cialis-easy.com">buy generic cialis online</a>
olhos de agua generico de cialis
<a href=http://cialis-easy.com#cheap+20mg+cialis>tadalafil tablets</a>

43 MarkPseup MarkPseup | E-mail | Web | 11. srpna 2018 v 22:27 | Reagovat

mebendazole tablets ip 100mg viagra
<a href="http://viagra-nice.com">natural viagra</a>
buy kamagra 100mg generic viagra
<a href=http://viagra-nice.com#viagra+buy>buy viagra 100 mg</a>

44 MarkPseup MarkPseup | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 0:01 | Reagovat

genomes viagra online
<a href="http://viagra-nice.com">100 mg viagra lowest price</a>
etna 20 comprimidos viagra
<a href=http://viagra-nice.com#female+viagra+online+mail-order+pharmacies>viagra</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama