Náboženství

Neinteligentní design

13. února 2009 v 21:59 | sagan (zavináč) email (tečka) cz
V předchozím článku jsme hovořili o některých fascinujících vlastnostech živých organismů, které mohou poukazovat, že život neprošel evolucí, nýbrž zvláštnost a odlišnost života od ostatní přírody musela být zanesena inteligentním stvořitelem. Následující text obsahuje snímky explicitně vyjadřující různé odlišnosti tělesné stavby některých lidí od obecné populace, domněle navržené inteligentním designérem podobně jako tyto kapesní hodinky. Proto pokud nechcete tyto fotografie vidět, nečtěte dále.

Kdo napsal Bibli? (4/4) -- Bůh nebo člověk?

31. července 2008 v 19:55 | sagan (zavináč) email (tečka) cz
Bible byla inspirací pro mnohé generace. Kdo je autorem Bible?

Kdo napsal Bibli? (3/4) -- Pravdivost Bible

31. července 2008 v 19:55 | sagan (zavináč) email (tečka) cz
Bible byla vykládána doslovně, jelikož Bůh inspiroval samotný text Bible. Pokud bychom přenechali interpretaci textu na svévolném výkladu člověka, mohli bychom získat pokřivený obraz o Božím slově. Každý člověk má své záměry a předsudky. Používali jsme Bibli jako návod jak žít a čemu věřit. Jako něco stálého na co se můžeme spolehnout, jistotu, která je důležitá pro náš nesnadný život.

Kdo napsal Bibli? (2/4) -- Chyby v Bibli?

31. července 2008 v 19:55 | sagan (zavináč) email (tečka) cz
Bible vypovídá o morálce, zázracích a historii. Je Bible, kterou čteme dnes stejná, jako ta původní?

Kdo napsal Bibli? (1/4) -- Svědectví

31. července 2008 v 19:54 | sagan (zavináč) email (tečka) cz
Bible obsahuje posvátné spisy a dopisy od více než 40 proroků a dalších Božích poslů, kteří všichni psali pod vlivem Ducha svatého, jenž je částí Boha. Podle zápisu v samotné Bibli zaznamenali jednotlivé části Bible lidé, které vedl samotný Bůh. Byl to Duch svatý, kdo prorokům zjevil poselství, které má být zapsáno. Bibličtí pisatelé nepsali ze své vlastní vůle či z vlastního rozmaru, ale na základě inspirace Duchem svatým (2. Timoteovi 3:16, 2. list Petrův 1:20). Později byly jednotlivé svazky pod Božím vedením sesbírány a seskupeny do jedné knihy: Bible. Bible nepochází z vědomí člověka, a už vůbec se nejedná o popis Boha člověkem. Bibli tady na Zemi psali sice lidé, ale současně to tak Bůh chtěl mít.
Bůh napsal a předal Mojžíšovi na hoře Sinai desky s deseti přikázáními (Exodus 24:12).

Turínské plátno (3/3) -- Jan Pavel II.

30. července 2008 v 16:44 | sagan (zavináč) email (tečka) cz
Podobný spor jako u turínského plátna byl veden o železnou korunu Karla Velikého (Charlemagne), krále franckého a lombardského. Výzkumníci koruny si všimli, že drahokamy jsou do koruny zasazeny ve včelím vosku, tedy organickém materiálu, který může být datován. Fyzikální metodou se tak dospělo k závěru, že vosk pochází z let 700-780 n. l. Tento časový rozptyl velmi přesně odpovídá historicky doložené korunovaci Karla Velikého 25. prosince 800 n. l.
Železná koruna lombardských králů, kterou byl korunován Karel Veliký. Její stáří bylo určeno pomocí hmotnostní spektroskopie porovnáním množství izotopů uhlíku.

Turínské plátno (2/3) -- Krev s DNA Ježíše Krista

20. července 2008 v 15:21 | sagan (zavináč) email (tečka) cz
Mohl znát malíř tu skutečnost, že křižovaného bylo nutno přibít přes zápěstí a nikoliv přes dlaně? Obsahuje plátno krev s DNA Ježíše Krista? Co vypovídá o turínském plátně skrytá trojrozměrná kvalita zakódovaná uvnitř plátna? Jak vznikl negativní obraz na plátně? Jedná se o energii vzkříšení?

Turínské plátno (1/3) -- Energie vzkříšení

26. července 2007 v 21:47 | sagan (zavináč) email (tečka) cz
V turínské kapli Chrámu svatého Jana Křtitele je už po čtyři století pečlivě střežena neobyčejně stará posvátná relikvie. Lněné plátno v němž bylo zahaleno a po mučednické smrti uloženo tělo ukřižovaného muže. Je obraz na plátně důkazem vzkříšení Ježíše Nazaretského - Ježíše Krista? Je to fotografický záznam Ježíšova z mrtvých vstání?
Turínské plátno s jasně viditelnou hlavou Ježíše Krista. Pravidelné vzory připomínající ornamenty jsou důsledkem poničení při požáru.

Opakované pozorování Panny Marie v Zeitounu

25. července 2007 v 19:35 | sagan (zavináč) email (tečka) cz
Zjevení Panny Marie je velmi vzácná událost, obvykle omezená na malou skupinu lidí. Odlišná situace se ale odehrála v letech 1968-71 ve městě Zeitoun (Zeitun, El-Zeitoun) v Egyptě. Stovky tisíc lidí zde pozorovali, fotografovali a pro místní i mezinárodní novinové zprávy popsali zjevení Panny Marie.
Mariánské zjevení nad kupolí na předměstí Káhiry, město Zeitoun.

Zjevení Panny Marie ve Fátimě

21. července 2007 v 20:46 | sagan (zavináč) email.cz
V roce 1917 viděly tři děti zjevení Panny Marie ve městě Fátima (Portugalsko). Co odhaluje zázrak slunce, kdy kotouč naší hvězdy podle výpovědi 70-ti tisíc svědků na obloze tancoval?

Panna Marie se zjevila v Lurdech

21. července 2007 v 16:33 | sagan (zavináč) email.cz
V roce 1858 se Panna Maria ukázala mladé francouzské dívce poblíž jeskyně u města Lurdy (Lourdes).

Inteligentní design (inteligentní plán)

20. července 2007 v 15:07 | sagan (zavináč) email.cz
Věda objevila v buňkách živých organismů molekulární stroje. Ne něco jako stroje, ale skutečné molekulární stroje. Takovým strojem je například bakteriální bičík (flagellum), který slouží k pohybu bakterií. Obsahuje stejné části jako lidmi vytvořené motory: šroub, hřídel, stator, rotor. Detailní studie ukazují, že bičík je tvořen asi 50 bílkovinnými částmi. Pokud jediná část chybí, bičík je nefunkční. A k čemu je v evolučním souboji nefunkční motor? Jak darwinisté vysvětlí vznik těchto molekulárních strojů prostřednictvím procesů nezáměrné evoluce?


 
 

Reklama